Implementatieplan Hervormingsagenda jeugd 2023 - 2028

Tijdens het Bestuurlijk Overleg van 16 november is het implementatieplan voor de Hervormingsagenda jeugd vastgesteld. Dat betekent dat er nu praktische afspraken zijn gemaakt om gezamenlijk aan de slag te gaan tussen 2023 en 2028.

Afbeelding van het implemenatieplan Hervormingsagenda jeugd
Beeld: ©Ministerie van VWS

Dit implementatieplan biedt handelingsperspectief aan alle partijen die met de uitvoering van de Hervormingsagenda aan de slag zijn of gaan. Het rijk, gemeenten, aanbieders, professionals en cliëntorganisaties werken langs de lijnen van het implementatieplan samen verder aan de passende zorg voor jeugdigen die dat nodig hebben en hun gezin binnen een financieel houdbaar stelsel. Nu en in de toekomst.