Met Andere Ogen gaat door

Woensdag 30 maart heeft de stuurgroep van Met Andere Ogen (MAO), op basis van het advies over het vervolg, besloten om Met Andere Ogen voort te zetten. Samenvattend is de strekking om MAO in de vorm van een inclusief netwerk voort te zetten. Dit netwerk bundelt de lokale en regionale praktijk van samenwerking tussen onderwijs, zorg, jeugd en ouders met als doel ontwikkelkansen van kinderen te versterken.

Afbeelding van Aanpak met Andere Ogen gaat door
Beeld: ©MAO

De stuurgroep volgt in grote lijnen het advies (link naar het hele advies in pdf), dat de huidige programmanager in opdracht van de stuurgroep heeft geschreven. Concreet betekent dit dat er een subsidieaanvraag wordt opgesteld en de werving voor de netwerkregisseur wordt voorbereid.

De stuurgroep heeft ingestemd met het uitdragen aan de eigen achterban, aan lokale, regionale en landelijke partijen, dat waar het gaat om verbinding tussen onderwijs en zorg en jeugd, in MAO II meedoen de norm is.

De stuurgroep sprak hierbij uit dat zij hierin een verplichting zien voor henzelf. Ze voelen zich verantwoordelijk voor het vergroten van het bereik van het netwerk en willen zich hieraan committeren. 

Vervolg proces

In het vervolg komt de regie (het inhoudelijk opdrachtgeverschap) te liggen bij het netwerk zelf. Hiervoor wordt een MAO-tafel opgericht met deelnemers/representanten uit het netwerk. De precieze invulling en reikwijdte van de sturing en de opdracht aan de MAO-tafel wordt nog verder aangescherpt in de aankomende periode.

Afbeelding van de organisatie en governance van Programma Met Andere Ogen
Beeld: ©MAO

De huidige programmamanager start met het schrijven van een subsidieaanvraag op basis van het advies. Voor de subsidieaanvraag moeten nog een aantal dingen worden geconcretiseerd. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de leden van het programmateam (beleidsmedewerkers van de stuurgroeppartijen). De VNG dient de subsidieaanvraag vervolgens in. OCW en VWS beoordelen de aanvraag. Hiernaast wordt een netwerkregisseur aangetrokken.

De huidige programmamanager Marijke Andeweg beëindigt haar werkzaamheden per 30 juni aanstaande. Het huidige programmabureau wordt gecontinueerd en de werving voor een nieuw regiebureau vindt plaats in het najaar van 2022.

Met Andere Ogen gaat door!

In de tussentijd dat het vervolg wordt vormgegeven gaat MAO gewoon door met bewegen, leren en agenderen. Binnenkort verschijnen de activiteiten voor het tweede kwartaal op de website www.aanpakmetandereogen.nl

Meer informatie over MAO II: De vrijblijvendheid voorbij