Vierde voortgangsrapportage Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Ieder half jaar rapporteert het programma over de voortgang aan de opdrachtgevers en wordt de Tweede Kamer geïnformeerd. In november 2023 verscheen de derde voortgangsrapportage. De Tweede Kamer is op 21 juni 2024 geinformeerd over deze vierde voortgangsrapportage. 

Het rapport is hier te lezen