Derde voortgangsrapportage Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Ieder half jaar rapporteert het programma over de voortgang aan de opdrachtgevers en wordt de Tweede Kamer geïnformeerd. In juni 2023 verscheen de tweede voortgangsrapportage. Dit is de derde voortgangsrapportage.