Tweede voortgangsrapportage Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Ieder half jaar rapporteert het programma over de voortgang aan de opdrachtgevers en wordt de
Tweede Kamer geïnformeerd. In november 2022 verscheen de eerste voortgangsrapportage. Dit is de tweede voortgangsrapportage.

Afbeelding van de voortgangsrapportage van juni 2023 van het toekomstscenario
Beeld: ©Toekomstscenario