Voortgangsdocument Aanpak Wachttijden januari - juli 2022

Sinds juni 2021 is Team Aanpak Wachttijden (team Wachttijden) van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) aan de slag met
de Aanpak Wachttijden in het jeugddomein (de Aanpak). In deze tijd
hebben we gewerkt volgens het principe van ‘actieleren’: aanpakken,
leren, bijstellen en weer leren. Het ijkmoment van dit document gebruiken we om de opgedane opbrengsten en inzichten in de periode van januari tot juli 2022 te delen.

Afbeelding van de voortgangsrapportage aanpak wachttijden jan - jul 2022
Beeld: ©Aanpak Wachttijden

Er is gewerkt binnen drie lijnen:

  • Meer inzicht in data van wachttijden
  • Oplossingsrichtingen voor een structurele aanpak
  • Specifieke ondersteuning voor jeugdigen op de wachtlijst die acuut hulp nodig hebben

Over de periode van juli tot december 2021 is een eerdere rapportage geschreven. In dit document laten we zien waar we nu staan en welke kansen we zien.

Na een jaar van stapsgewijs vormen en actieleren is de Aanpak toe aan de volgende fase: de inzet van een duurzame aanpak van
wachttijden in de jeugdregio’s (regio’s).

Behalve de Voortgangsdocument januari - juli 2022 vind je hier ook nog twee bijlagen waarnaar gerefereerd wordt:

  1. Normaliseren in de praktijk
  2. Resultaten groepsinterview Tilburg