Rapportage Mandaat en Doorzettingsmacht

In de periode van augustus tot en met november 2021 is verkennend onderzoek gedaan naar de invulling van mandaat en doorzettingsmacht door expertteams. Dit onderzoek is uitgewerkt in deze rapportage.

Afbeelding van rapport mandaat
Beeld: ©OZJ

We gaan in op de hoe-vraag, namelijk: welke bouwstenen hebben expertteams nodig om mandaat, doorzettingsmacht en –kracht (definitie: gezaghebbendschap) te organiseren?

Het rapport start met een beschrijving van de methode, gevolgd door een korte beschrijving van de stand van zaken bij de expertteams en de termen mandaat, doorzettingsmacht en gezaghebbendschap in relatie tot de expertteams. Tot slot schetst dit rapport bouwstenen waarmee expertteams gezaghebbendschap kunnen organiseren binnen hun regio.