Eindrapportage Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT)

Op 16 december 2021 is de zevende en laatste voortgangsrapportage van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) verzonden naar de Tweede Kamer. Ruim drie jaar geleden startte het programma Geweld Hoort Nergens Thuis met de ambitie om een doorbraak te realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Uit deze laatste rapportage van het programma blijkt dat het aantoonbaar vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen.