Handreiking: Uniforme werkwijze voor ontsluiten van gegevens benodigd voor aanpak wachttijden jeugdzorg

Deze handreiking maakt inzichtelijk op welke gestandaardiseerde wijze gemeenten of jeugdzorgorganisaties persoonsgegevens en zorginhoudelijke informatie van zorgaanbieders kunnen ontvangen in overeenstemming met de privacyregels. De handreiking is een levend document en zal regelmatig worden geactualiseerd op basis van veranderende wet en regelgeving.