Hervormingsagenda Jeugd 2023 - 2028

De Hervormingsagenda Jeugd is definitief vastgesteld, ondertekend en aangeboden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), professionals (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd), de gemeenten (VNG) en het Rijk hebben de afspraken over fundamentele verbetering van de jeugdzorg gemaakt.

Afbeelding van de cover van de hervomingsagenda jeugd

De Hervormingsagenda Jeugd is een gevolg van de de uitspraak van de Arbitragecommissie (Commissie van Wijzen). Bekijk hier de rapporten van commissies en adviesrapporten die achtergrondinformatie geven.