Routekaart schadelijke praktijken voor gemeenten en Veilig Thuis-organisaties

Deze routekaart biedt gemeenten en Veilig Thuis-organisaties handvatten om de ketenaanpak te versterken van schadelijke praktijken zoals genitale verminking, huwelijksdwang, gedwongen achterlating en eergerelateerd geweld.

Afbeelding van de Routekaart schadelijke praktijken
Beeld: ©Ministerie van VWS

Hoewel tradities mooi zijn en gekoesterd moeten worden, zijn er ook traditionele normen die de vrijheden en rechten van jeugdigen en volwassenen beperken en die hen kunnen schaden. Dit geldt onder meer voor het recht op zelfbeschikking.

In Nederland vinden we het belangrijk dat je je eigen leven kunt inrichten, dat je kunt trouwen met wie je wilt en dat je baas bent over je eigen lichaam. Het is dan ook van belang om deze zogenoemde schadelijke praktijken te voorkomen en om, als deze zich voordoen, ervoor te zorgen dat (potentiële) slachtoffers passende hulp en zorg krijgen.

Hulpmiddel voor inrichten van ketenaanpak

Deze routekaart helpt met name gemeenten maar ook Veilig Thuis-organisaties bij het inrichten van en uitvoering geven aan de ketenaanpak, en het vinden van de juiste ‘route’ voor (dreigende) slachtoffers van schadelijke praktijken.

De routekaart beschrijft welke wet- en regelgeving relevant is voor de aanpak van schadelijke praktijken. Ook geeft deze een overzicht van welke organisaties betrokken zijn en waar men terecht kan voor hulp, informatie en advies.

Verder maakt de routekaart inzichtelijk wat er nodig is om de stappen in de ketenaanpak goed vorm te geven als het gaat om het signaleren en melden van schadelijke praktijken, het toeleiden naar passende zorg en het bieden van preventie, veiligheid en hulp.

Er valt geen blauwdruk te geven voor een sluitende en integrale aanpak van schadelijke praktijken. Dit is geheel afhankelijk van de lokale en regionale situatie en van de focus en accenten die partijen willen leggen. De ketenaanpak vormt maatwerk. Deze routekaart biedt dan ook vooral handvatten en aanknopingspunten.