Dilemmakaart

Ddilemmakaart kan gebruikt worden om tijdens het vormgeven van een gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld de dilemma’s en visieverschillen te verkennen en samen oplossingen te bedenken. De dilemmakaart kan tijdens MDO en bij teamleren ingezet worden.