Brochure Blijvend Veilig voor professionals

Pas als er grip is op diepgewortelde problemen in gezinnen, ben je als jeugdbeschermer in staat om echt te helpen. De praktijk ziet er anders uit. Gezinnen worden voortdurend overgedragen aan ketenpartners. Tijd voor grondige analyses is er niet. Om het tij te keren is een ware revolutie in de jeugdbeschermingsketen nodig. In Blijvend Veilig in Amsterdam stippelen professionals alvast de contouren uit.