Wonen in een gezinshuis-plus: ‘Het vinden van de juiste professionals is onze grootste opdracht’

In de praktijk

De rechter plaatste Jason uit huis toen hij 4 jaar oud was. In eerste instantie werd hij opgevangen door opa en oma. Vanwege zijn gedragsproblemen belandde hij na 2 jaar in een crisispleeggezin. Verschillende pleeggezinnen volgden. Nu hij 11 jaar is en zijn problematiek te zwaar blijkt voor pleegouders, wordt hij aangemeld bij Blanco Woonzorgvoorziening Jeugdzorg in de Achterhoek. Een gezinshuis-plus.

Twee mensen staan in een grasveld voor een gezinshuis-plus

Blanco is een woonvoorziening die valt tussen gezinshuiszorg en residentiële zorg. Er kunnen 14 tot 16 kinderen terecht, tussen de 4 en de 18 jaar. De voorziening is opgesplitst in twee delen. Willem Hut runt samen met zijn vrouw Annette de ene helft van Blanco. Marthin Heetkamp en Eef ten Bosch de andere helft. De twee gezinshuis-stellen werken op alle gebieden met elkaar samen: huisvesting, organisatie, verzorging, hulpverlening, persoonlijk evenwicht en welbevinden van de kinderen. Willem Hut:

'Samen creëren we al ruim 12 jaar een zo stabiel en veilig mogelijke opvoed-leefsituatie. Bij voorkeur tot de leeftijd waarop kinderen zelfstandig kunnen functioneren. De kinderen die hier komen hebben veel meegemaakt. Voelen zich afgewezen. Met hechtings- en gedragsproblemen als gevolg. Ze doen hun uiterste best om je te testen. Gaan ervan uit dat ook jij niet bij ze blijft. Daar moet je als verzorger mee om kunnen gaan. Je hebt veel incasseringsvermogen nodig, en creativiteit. Om daarin sterker te staan, hebben wij samen met een ander stel gezinshuisouders een groot huis laten bouwen. Daarin zijn twee gezinshuizen gevestigd, maar wel met op elke verdieping een tussendeur. Voor calamiteiten of om bij elkaar een oogje in het zeil te houden. Met hen delen we emoties als het soms pittig is, maar ook successen. En we zijn elkaars back-up bij afwezigheid.'

Organiseren rondom de professional

Een positief leefklimaat, een gevoel van veiligheid, steun: gezinshuizen werken beter dan residentiële zorg in een leefgroep. Dat blijkt herhaaldelijk uit onderzoek. Voor veel zorgaanbieders reden om te investeren in gezinshuizen. John Goessens is manager wonen en opgroeien bij entrea lindenhout:

'Wij gunnen deze kinderen dat er met hen wordt samengeleefd, in plaats van dat er diensten worden gedraaid rondom hen. Geen groepsleiders die passanten in hun leven zijn, maar professionals die 24 uur per dag tot hun beschikking staan. En die nog lange tijd een rol kunnen blijven spelen, ook ná hun vertrek. Bijzondere mensen die bereid zijn hun eigen wereld te mengen met die van de kinderen. Opzet is om dit voor alle kinderen en jongeren te realiseren, ook als de problematiek heel complex is. Tegelijkertijd is het maar goed dat er nog veel bevlogen residentiële pedagogisch medewerkers zijn. Want niet voor alle jongeren lukt het om zo’n woonvorm te creëren. Het vinden van deze professionals is onze grootste opdracht. Als organisatie moet je aansluiten bij de drive en ideeën van de mensen die een woonproject voor kinderen willen starten. Een voorziening als Blanco komt niet tot stand achter de tekentafel van het management, maar begint bij de bezieling en het talent van mensen als Willem. De vraag is dan: hoe kunnen wij helpen dat talent voor kinderen en jongeren te verzilveren. Willem had heldere ideeën over waar het naar toe moest: twee gezinnen naast elkaar, voor elk kind een eigen kamer, maar ook een privéruimte voor de gezinshuisouders. En veel ruimte om het pand heen. Deze twee stellen hebben dit succesvol opgebouwd en vormgegeven, in synergie met Entrea Lindenhout.'

Kinderen zoals Jason kunnen in gezinshuis Blanco een plek vinden waar zij zich thuis voelen. Met heldere afspraken en een duidelijke structuur. Waar ze merken dat ze mogen blijven, waar – broos – vertrouwen kan ontstaan.

'De meeste kinderen geven aan dat ze het liefst bij hun ouders wonen. Logisch. Als ouders de nieuwe situatie - een plek in een gezinshuis - kunnen accepteren, dan geeft dat een kind meer rust. Je voorkomt er een loyaliteitsconflict mee. We investeren daarom bewust in de relatie met de ouders. Houden contact, sturen foto’s, laten hun kind een kaartje sturen. Dat helpt. Laatst zei een van de kinderen dat hier wonen ‘second best’ is. Dat is mooi. We bieden hen een zo normaal mogelijk leven. Waarin ze naar school gaan, afspreken met vrienden en op een sport zitten. We organiseren uitjes, zoals een dagje Efteling. Ook gaan we één keer per jaar met de hele groep op vakantie. Altijd fantastische dagen.'

Ter lering en inspiratie

A Over de eigen sector heen

Blanco bestaat uit twee intensief samenwerkende gezinshuis-stellen: Willem en Annette Hut, en Marthin Heetkamp en Eef ten Bosch. Enkele pedagogisch medewerkers zijn in dienst van Blanco. Jeugdzorgorganisatie Entrea Lindenhout ondersteunt hen met een gedragswetenschapper en ambulant hulpverlener. De twee gezinshuizen vormen samen één onderneming, die per kind een afgesproken bedrag factureert aan Entrea Lindenhout. Hiermee wordt de dagelijkse zorg gefinancierd. De zorgaanbieder levert de benodigde (basis)jeugdzorg. Is specialistische ggz nodig? Dan vraagt Entrea Lindenhout hiervoor een beschikking aan bij de gemeente.

B Leidende principes

Mensen die willen samenleven met kinderen met complexe problematiek moet je koesteren. Dat is het idee achter de samenwerking tussen Entrea Lindenhout en gezinshuisouders zoals Willem Hut cs. Centraal staat de vraag: als jij je leven wilt inrichten ten dienste van deze kinderen, wat heb je dan van een zorgaanbieder nodig? Omdat elke gezinsouder andere behoeftes heeft, is een concept als dat van gezinshuis Blanco niet één op één te kopiëren. Het gaat om maatwerk.

C Organisatie en aansturing

De gezinshuisouders zorgen voor de kinderen. Ze zijn één dag per week vrij. Dan draait een team van vaste medewerkers mee – ex-stagiaires, opgeleid in ‘eigen keuken’. Zij zijn in dienst van Blanco. Het andere stel fungeert als back-up tijdens deze vrije dagen. Aan beide gezinshuizen zijn zowel een gedragswetenschapper als een ambulant hulpverlener van entrea lindenhout verbonden. Mensen die alle kinderen goed kennen en een vertrouwd gezicht vormen. Samen met de gezinshuisouders kijken zij welke hulp het meest geschikt is voor een kind.

D Aandachtspunten

Wie heeft de regie over een kind? Na invoering van de Jeugdwet zijn er vaak meerdere partijen betrokken bij één kind. Beslissingen over een kind variëren van gemeente tot gemeente, van gemeenteambtenaar tot gemeenteambtenaar. Dat vraagt extra tijd en aandacht van de gezinshuisouders.

Meer weten over het gezinshuis-plus?

Neem contact op met John Goessens:
j.goessens@entrealindenhout.nl

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.