Coalitie naar Thuis zoekt naar maatwerkoplossingen bij gezinsgerichte opvang

In de praktijk

'Dit is de transformatie die we willen: voor zoveel mogelijk kinderen een veilige plek, zo mogelijk thuis.'

De Coalitie naar Thuis wil voorkomen dat kinderen telkens worden overgeplaatst en streeft ernaar dat kinderen, zo mogelijk, thuis kunnen opgroeien. ‘Dat betekent altijd maatwerk en een out-of-the-box-oplossing’, vertelt Silvana Bos projectleider van de Coalitie vanuit Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Silvana Bos, projectleider van de Coalitie vanuit Jeugdbescherming Regio Amsterdam.
Beeld: ©voor Jeugd & Gezin / Marieke Duijsters
Silvana Bos.

‘De Coalitie denkt mee over een duurzaam perspectief voor kinderen, zodat zij niet weer worden overgeplaatst. Dat doen we samen met de ouders, het kind zelf en de hulpverleners. Wij zijn de aanjagers van dit proces en zijn vasthoudend in het ondersteunen van het systeem en de hulpverlening bij het doorbreken van belemmerende patronen en organisatorische schotten. We leggen contacten met gemeenten, die eigenlijk altijd nodig zijn voor een maatwerkoplossing. “Vertragen en verdragen” is het motto van de Coalitie, het realiseren van een duurzaam perspectief vraagt om een lange adem.’

Sandra Hol, projectleider van de Coalitie vanuit Levvel, beaamt dit. ‘Waar bots je tegenaan met het creëren van een duurzame oplossing? We weten dat we niet meteen de oplossing hebben, wat die ook mag zijn. We proberen de situatie wel zo aan te passen dat er ruimte ontstaat om over een passende oplossing na te denken. Zo werken we van een tijdelijke naar een duurzame oplossing. We sluiten aan bij de wensen van het gezin en zorgen voor een veilige oplossing.’

'Uiteindelijk betekent thuis blijven zorgen minder zorg en is het beter voor het kind.'

Dieren verzorgen

‘We realiseren bijvoorbeeld op dit moment een duurzaam perspectief voor een jongere die al meerdere keren gesloten is geplaatst. De jongere gaf aan graag bij vader te willen wonen, maar die wist niet altijd hoe te reageren als de jongere in onveilige situaties dreigde te komen. Kortom: ze wilden graag bij elkaar wonen, maar dat kon niet zonder hulp. Wij hebben toen gekeken wat er nodig is om dat op een zo veilig mogelijke manier voor elkaar te krijgen. Deze jongere is gek op dieren. Dat is ook het enige moment dat deze jongere iets van zichzelf laat zien en over gevoelens wil praten. Wij hebben daarom gezorgd dat deze jongere voor dieren kan zorgen in nabijheid van een coach.’

‘Tegelijkertijd hebben wij gezorgd dat er 24 uurs-beschikbaarheid is van een vertrouwd persoon om, als dat nodig is, zowel de jongere als vader de ondersteunen. Levvel begeleidt deze vertrouwenspersoon. De bedoeling is dat er een nieuw huis voor vader en jongere in de buurt van de vertrouwenspersoon komt, zodat direct hulp voor handen is en de jongere een plek heeft om heen te gaan als de spanning thuis te hoog oploopt. Samen met de gemeente Amsterdam zijn we bezig dit voor elkaar te krijgen.’

Hobbels wegnemen

Er waren wel wat hobbels te nemen: De inzet van de coach paste niet in een zorgprofiel, waardoor het lastig was om de financiering rond te krijgen. Sandra: ‘Dit gold ook voor de vertrouwenspersoon. Het heeft maanden geduurd voordat we hadden uitgevonden hoe we haar konden financieren.’

‘Uiteindelijk bleek de oplossing een vrijwilligerscontract, waardoor ze geen belasting over de zeer kleine vergoeding voor dit werk hoeft te betalen. De jongere woont nu al ruim een jaar thuis zonder noemenswaardige incidenten.’

Silvana Bos zit achter een laptop. Sandra Hol is aanwezig op het scherm.
Beeld: ©voor Jeugd & Gezin / Marieke Duijsters
Silvana Bos en Sandra Hol.

'Het zou ieders aanpak moeten zijn om te denken en te handelen vanuit wat een kind nodig heeft en wat er moet gebeuren om dat voor elkaar te krijgen.'

Kwetsbare kinderen

‘Momenteel zoekt de coalitie een woonplek voor een jongere die niet in een instelling kon blijven, omdat dit door haar situatie te onveilig voor haar en anderen was. We boden deze jongere eerst een tijdelijke verblijfplaats. Deze tijdelijke oplossing en de geboden hulpverlening blijken in de praktijk goed te werken. Het gaat nu zelfs veel beter met haar dan in voorgaande jaren. Helaas moet de woning waarin de jongere tijdelijk woont, worden gesloopt. We zoeken nu naar een ander huis, waar we de huidige hulpverlening kunnen voortzetten.’

‘Die woning staat uit veiligheidsoverwegingen echter niet in de gemeente waar de jongere staat ingeschreven, maar we willen ons daardoor niet laten tegenhouden. Daarom proberen we nu met verschillende gemeenten tot een oplossing te komen voor de huisvesting van deze jongere. Het zou ieders aanpak moeten zijn om te denken en te handelen vanuit wat een kind nodig heeft en wat er moet gebeuren om dat voor elkaar te krijgen.’

Gewilde transformatie

Projectleider Programma Transformatie Jeugd in de regio Amsterdam-Amstelland Anita Visscher is blij met het werk van de Coalitie naar Thuis: ‘Dit is de transformatie die we willen: voor zoveel mogelijk kinderen een veilige plek, zo mogelijk thuis. Het thuis blijven wonen met hulp kost in eerste instantie meer geld, maar op de lange termijn haal je het er altijd uit. Het is vooral ook beter voor het kind en gezin. Het uithuisplaatsen is heel traumatisch voor een kind. Daarnaast wordt de weg terug naar huis steeds moeilijker als een kind uit huis is geplaatst. We proberen nu de geleerde lessen en expertise die we opdoen zoveel mogelijk met andere gemeenten te delen.’

Meer weten?

Het team Complexe Casuïstiek van het OZJ heeft het afgelopen jaar veel ervaring opgedaan met het gebruik van maatwerk in de jeugdhulp. Loop je zelf vast bij het organiseren van hulp? Het OZJ bemiddelt bij escalerende individuele casuïstiek. Ook kan het OZJ helpen als er in een regio meerdere casussen zonder goed hulpaanbod zijn. Meer informatie vind je op voordejeugdenhetgezin.nl.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.