Susanne Slikkerveer: "Ervaringsdeskundigen vervullen een belangrijke brugfunctie"

In de praktijk

Susanne Slikkerveer is lid van het programmateam ervaringsdeskundigen Toekomstscenario.

Afbeelding van Suzanne Slikkerveer
Beeld: ©Bureau Emma/Patrick van den Hurk

“Waar ik heel gelukkig van word, is dat het Toekomstscenario veel meer dan voorheen kijkt naar de belangen van de mensen om wie het gaat. Naar slachtoffers, maar ook naar plegers, familie, vrienden en andere betrokkenen. En dat wij als ervaringsdeskundigen daarin een belangrijke brugfunctie vervullen, van hulpverleners naar betrokkenen en andersom.

Wij zijn de vertaler vanuit onze achterban; de mensen die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor het Toekomstscenario gaan we hun input bundelen en bij het programmateam neerleggen. En andersom kunnen wij als geen ander naar onze achterban de vertaling maken van wat er gebeurt, en wat dat voor betrokkenen betekent. Wij brengen een andere invalshoek in en halen de angel uit situaties."

Ervaringsdeskundigheid, als aanvulling op professionele en wetenschappelijke kennis, kan iedereen verder helpen.

Belangrijkste vraag

"Wij weten wat mensen doormaken, omdat we er zelf mee te maken hebben gehad. Daardoor kunnen we ook bij het maken van beleid veel beter sturen op wat betrokkenen nodig hebben. Want dat is de belangrijkste vraag die we met zijn allen moeten stellen: waar hebben deze mensen nou écht behoefte aan en hoe gaan wij bewerkstelligen dat ze het krijgen? Voor het antwoord moeten we buiten onze eigen kokertjes kijken en denken. Verder gaan dan de eigen verantwoordelijkheden waar we vaak heel erg mee bezig zijn.

Hulpverleners zijn veel bezig met brandjes blussen. We kijken dan alleen naar de gevolgen, en niet naar waar het probleem vandaan kwam. Dan kun je niets oplossen. Het is daarom heel belangrijk dat we oordeelvrij naar alles en iedereen kijken, ook naar plegers toe. Dat benoem ik altijd heel duidelijk. Dan krijg je mensen veel sneller mee en in beweging en voelen betrokkenen zich gezien, gehoord en serieus genomen.

Een pleger is eigenlijk al bij voorbaat veroordeeld door de maatschappij, maar er ligt bijna altijd iets ten grondslag aan zijn of haar gedrag. Kun je daar bij komen en eraan gaan werken, dan kun je situaties echt oplossen en toekomstige problemen voorkomen. Dat lukt anders vaak niet of maar deels."

Programmateam Ervaringsdeskundigen

"We denken als Programmateam Ervaringsdeskundigen gevraagd en ongevraagd mee over alles wat er binnen het Toekomstscenario gebeurt en geven onze mening. Ik ben heel blij dat we worden gehoord. Want betrokkenen voelen zich door ons echt eerder gehoord, gezien en gesteund, zo blijkt uit onderzoek.

Ik ben ook heel blij dat het scenario van veel schotten af wil, en kiest voor een integrale benadering. Uit eigen ervaring weet ik wat het met je doet als je voor hulp naar vijf verschillende plekken moet, die niet precies van elkaar weten wat ze aan het doen zijn."

Het is echt noodzakelijk om mensen bij te staan met één vast team, van begin tot oplossing.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.