Maak kennis met de nieuwe juristen van het Toekomstscenario

In de praktijk

Sinds deze maand hebben twee nieuwe juristen zich aangesloten bij het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming: Jill van den Heuvel en Suzanne Gordijn. In dit artikel stellen wij hen graag aan je voor.

Afbeelding van Jill Stein en Suzanne Gordijn
Beeld: ©Privébezit

Ervaring in jeugdbescherming

Jill werkt sinds maart 2022 bij de Directie Jeugd van VWS en heeft veel ervaring in de jeugdbescherming: “Ik heb bijna negen jaar bij Jeugdbescherming regio Amsterdam gewerkt, als jurist en als advocaat. In die periode heb ik al kennis gemaakt met de proeftuin Blijvend Veilig.

Ik werk deels voor het Toekomstscenario en deels voor andere dossiers rondom de acute problematiek in de jeugdbescherming. Die twee hebben raakvlakken... Mijn kennis en ervaring in het veld zet ik graag in om de verbinding tussen de proeftuinen en de beleidsdirecties te maken. Ik zie daar mooie kansen om een bijdrage in te leveren.”

Specialist in privacy

Suzanne startte in 2019 voor de Directie Jeugd. Zij vertelt: “Ik heb vijf jaar bij de gemeente Den Haag gewerkt als beleidsjurist. Ik houd me nu vooral bezig met gegevensverwerking en privacy.

Zo kwam ik in eerste instantie ook bij het Toekomstscenario terecht, omdat dat een van de knelpunten is waar de proeftuinen tegenaanlopen. Zij vragen zich af: wat kan er nou? Waar moeten we rekening mee houden?

Ik werk daarnaast aan een aantal andere trajecten, bijvoorbeeld rondom het integraal werken bij gezinnen met meervoudige problematiek en zorg in het onderwijstijd.”

Taakverdeling

Jill en Suzanne vervangen Marion Jorissen, die het programma eind oktober verlaat. Jill en Suzanne bundelen hun krachten om haar te vervangen en kijken nu hoe dat vorm kan krijgen.

Jill: “We inventariseren eerst welke taken er liggen en kijken dan hoe we die efficiënt gaan verdelen.” Suzanne: “Ik kan me voorstellen dat alles wat met privacy te maken heeft bij mij komt, en de veiligheids- en beschermingskant meer bij Jill.”

Juridische kaders

Suzanne legt uit: “Wat we nu vooral zien is dat de werkdruk in het veld heel hoog is en de casuïstiek binnen de proeftuinen ingewikkeld. Professionals vinden dat spannend en zijn zoekende naar juridische houvast en juridische grip.

De proeftuinen vragen om kaders: wat zijn de kaders waarbinnen zij mogen experimenteren?

Enerzijds zoeken professionals naar kaders en protocollen, anderzijds willen ze die juist niet. Ik zie het als onze taak om voldoende structuur te bieden en grenzen aan te geven zonder alles weer dicht te regelen. Daar moeten we met elkaar een balans in vinden.”

Waar wringt het echt?

Suzanne voegt daaraan toe: We hebben vorige week de eerste proeftuin gesproken en wat daar opviel is dat zij juist veel ruimte zien in wat er nu al kan. Dat was een leuk eerste gesprek.

We gaan nu een ronde maken langs de andere proeftuin, om te kunnen inventariseren wat zij nodig hebben. Daar verheug ik me op, want het is voor mij nu nog een beetje abstract. Ik hoor vaak dat er knelpunten en belemmeringen zijn, maar weet nu nog niet waar het nou echt wringt.”

Concrete vragen

Jill: “Er is behoefte aan meer concreetheid en meer houvast. Betrek daarom de eigen juridische professionals vanuit je regio en neem voor vragen contact op met onze juridische helpdesk. Daar kan iedereen concrete, specifieke vragen stellen, die wij beantwoorden. Zo kunnen we met elkaar een concretiseringslag maken.”

Praktische aanpak

Juist die praktische aanpak is waar Jill en Suzanne voor staan. Jill: “Ik denk dat die hard nodig is, als je een beweging wil maken. De kracht zit juist bij de professionals, die dagelijks met juridische kaders moeten werken.

Wat ik zelf mooi vind, is dat we bezig zijn om iets nieuws te bouwen. Een nieuwe keten, niet meer het estafettemodel maar integraal, samen met het gezin. Daar denk ik graag in mee.”

Suzanne beaamt dat en zegt: “Ik denk dat ik in dit programma erg op mijn plaats ben, omdat ik niet snel terugschrik van dingen die juridisch heel ingewikkeld lijken. Ik vind het juist heel leuk om er dan in te duiken. Om te kijken hoe dat teruggebracht kan worden tot iets eenvoudigs dat toepasbaar is in de praktijk.”

Heb je vragen aan onze juristen? Mail Suzanne of Jill!

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.