VWS op werkbezoek na delen van zorgen door medewerkers Timon

In de praktijk

Daan en Bas zien in hun werk op de Crisisopvang van Timon in Zeist met pijn in hun hart hoe jongeren niet altijd de hulp krijgen die noodzakelijk is. Ze ondernamen actie en zochten contact met het ministerie van VWS. In het gesprek dat volgde stelde Marieke Kleiboer, directeur Jeugd van VWS, voor om een keer langs te komen bij de Crisisopvang.

Tijdens dit bezoek op 27 oktober werden zowel bestuurlijke visies als aanbevelingen vanuit de dagelijkse praktijk uitgewisseld.

Daan en Bas haalden een aantal schrijnende praktijkvoorbeelden aan van jongeren die maandenlang in de Crisisopvang verbleven - en daardoor al die tijd nog geen diagnostiek of behandeling kregen - omdat er geen passende vervolgplek in een residentiële setting te vinden was.

Deze jongeren zijn tot nu toe iedere keer afgewezen voor een behandelplek, omdat de betreffende voorziening zegt de problematiek niet aan te kunnen. Terug naar huis is al helemaal geen optie, omdat dat “thuis” er vaak helemaal niet meer is.

Het devies van Bas voor VWS:

“Neem altijd de kinderen met de zwaarste problematiek als uitgangspunt. Dat zijn de kinderen waar jeugdhulp voor bedoeld is en waarvan we zien dat er juist voor hen geen geschikte hulp op tijd beschikbaar is. Ook is het nodig dat er inzicht komt in waar er residentiële plekken beschikbaar zijn. Zodat we organisaties die zich hebben gecommitteerd voor bepaalde zorg erop kunnen aanspreken die hulp ook daadwerkelijk te bieden - en niet alleen te kiezen voor de ‘lichte’ gevallen.”

Bestuurder Hannie vult aan: “Er zijn grotere jeugdzorgregio’s nodig om met elkaar te zorgen voor een dekkend zorglandschap. De provincie Utrecht telt zes jeugdzorgregio’s met elk weer zijn eigen werkwijze en afspraken en ook met zijn eigen gecontracteerde ketenpartners. De crisisopvang biedt plaats voor jongeren uit deze zes jeugdzorgregio’s. Hierdoor moeten we voor elk kind weer een andere lijn volgen en komt er bijvoorbeeld bij de Crisisopvang voor elke jongere weer een andere GGZ-partner langs. Timon ziet dat dit niet werkt in het belang van het kind.

Bron: www.timon.nl

Ook bij residentiële hulp is integrale samenwerking met andere expertises zoals GGZ en LVB essentieel.

Daan: “Zorg ook dat er iemand is die regie neemt voor een kind; daar ontbreekt het vaak aan als de ouder die regie niet meer kan pakken. Door de verschillende verwijzers, verschillende jeugdzorgregio’s, verschillende werkwijzen van wijkteams en de vele ketenpartners is het risico dat niemand in de loop der tijd meer zicht heeft op hoe het gaat met het kind en weet wat het kind nodig heeft.”

Van gesloten naar open

Het gesprek ging vervolgens over de voorgenomen af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp.

Daan: “Het is een mooi streven om zoveel mogelijk open jeugdhulp te bieden, maar soms is gesloten jeugdhulp toch echt noodzakelijk. In dat geval moeten we het wél inzetten zoals het oorspronkelijk is bedoeld: als interventie, voor korte tijd.”

Bestuurder Hannie geeft VWS mee dat de focus vanuit de overheid nu geheel ligt op de ombouw van de gesloten jeugdhulp naar open en kleinschalig. “Organisaties zoals Timon zijn juist al expert in open jeugdhulp in de wijk en bieden herstel van het gewone leven. Juist ook de open jeugdhulporganisaties hebben extra middelen én tijd nodig om deze transformatie goed te laten verlopen. Alleen dan kunnen we deze jongeren straks met open armen en met de juiste hulp op maat ontvangen.“

Bron: www.timon.nl

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.