Interview met JeugdLink: inzetten op meer werkplezier

In de praktijk

Een van de proeftuinen in het Toekomstscenario is JeugdLink, dat voortkwam uit de pilot Jeugdbescherming Dichterbij in Ede. Als (voormalig) projectleiders zagen Annette Wilting en Daphne Klein-Bottenberg in de dagelijkse praktijk dat de aanpak van JeugdLink bijdraagt aan het werkplezier van de professionals.

Afbeelding van Annette Wilting
Beeld: ©Annette Wilting

Netwerk met mandaat

Annette vertelt: “JeugdLink Ede bestaat uit professionals van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming Gelderland, de William Schrikker Stichting, en het sociaal team van de gemeente Ede. Zij hebben vanuit hun organisaties het mandaat om over organisatiegrenzen heen in een netwerk intensief samen te werken, binnen de kaders van hun beroepscode. Daarmee werken wij richting de visie van het Toekomstscenario, waar Jeugdlink als proeftuin bij aangesloten is.”

Afbeelding van Daphne Klein-Bottenberg van LeugdLink
Beeld: ©Daphne Klein-Bottenberg

Werkplezier als doelstelling

Daphne: “JeugdLink benoemt in de werkwijze drie belangrijke doelstellingen.

  1. De eerste is ondoelmatigheid voorkomen door beter samen te werken en dus geen dubbel werk te doen. Niet ná, maar naast elkaar werken!
  2. De tweede is gezinnen sneller en eenduidiger helpen en zorgen dat zij zich gehoord en gerespecteerd voelen.
  3. De derde doelstelling is minstens zo belangrijk: medewerkers hebben plezier in hun werk en halen er voldoening uit. Zij ervaren een acceptabele, gezonde werkdruk.”

Plezier voor betere zorg

Annette: Wij zijn ervan overtuigd, dat als professionals hun werk met meer plezier en minder stress doen, zij ook betere en effectievere zorg kunnen leveren. Dat werkt twee kanten op: als er sneller en meer vooruitgang geboekt wordt in het verbeteren van de veiligheid van ouders en kinderen, neemt het werkplezier van de professionals toe.

“We hebben eind vorig jaar een klein onderzoekje gedaan en 5 professionals van alle betrokken organisaties gesproken. Dat is zeker geen representatief onderzoek, maar de resultaten zijn evengoed opvallend en hoopgevend.

Voor de traditionele werkwijze gaven de professionals hun werkplezier gemiddeld een 6,8. In JeugdLink is dat gestegen naar 8,4 op een schaal van 1 tot 10. Dat is echt een flinke sprong vooruit!”

Lees hier de hele evaluatie

Betrokken

Daphne: We merken dat het werkplezier doorwerkt in de hele keten. Zo geven medewerkers van Veilig Thuis aan dat zij het fijn vinden dat zij nu niet meer kort inspringen, maar betrokken blijven bij een gezin. Zij zien de positieve resultaten van samenwerken met collega’s van het lokale team: het werkt verbindend en er komen meer dingen op tafel.

Ruimte voor kwaliteit

Annette legt uit: “Ons advies is investeren in mensen; geef mensen de ruimte om kwaliteit te leveren. Ook rondom het juridisch kader zien we dat professionals meer mogen dan ze durven. In de proeftuin Jeugdlink heeft de stuurgroep het mandaat gegeven om over organisatiegrenzen heen te doen wat nodig is. Daardoor voelen de professionals zich gesteund en gedekt.”

Voorkom gedwongen maatregelen

Annette voegt daaraan toe: “De kracht van JeugdLink is dat vrijwel alle zaken in het vrijwillig kader blijven en we gedwongen maatregelen voorkomen.

In JeugdLink wordt kennis gebundeld en is er meer tijd om een vertrouwensband met de gezinnen op te bouwen.

Dát maakt het verschil: ouders krijgen zo een intrinsieke motivatie om aan de slag te gaan met de problematiek. De dynamiek van het duo dat bij het gezin betrokken is helpt daar enorm bij.”

“Hoewel voorkomen van een JB-maatregel geen doel van JeugdLink is, kwam uit de evaluatie eind 2021 naar voren dat JeugdLink op dat moment bij 62 gezinnen met samen meer dan 118 kinderen betrokken was (geweest) in zeer complexe situaties.

Door de slimme samenwerking van de jeugdprofessionals was slechts in 2 van die gezinnen een onafhankelijke toets door de Raad voor de Kinderbescherming noodzakelijk. Door de volledige informatie van het lokaal team en JeugdLink kon de Raad de rapportage één op één overnemen, waarmee ook in deze twee situaties tijdwinst is geboekt en dubbelingen zijn voorkomen.”

De zittingsvertegenwoordiger van de Raad zei hierover: “Recentelijk werd er om een verzocht in een casus vanuit JeugdLink. Wat prettig is, is dat er een compact rapport is waarbij er snel gehandeld is met een korte doorlooptijd van jeugdbeschermingstafel tot zitting. Ouders en kinderen hebben zodoende snel duidelijkheid. Gesprek aan de jeugdbeschermingstafel is nu niet alleen een toetsmoment, maar ook direct al onderdeel van het raadsonderzoek.”

Daphne voegt daaraantoe: “Ook dit draagt bij aan meer werkplezier, om in samenwerking met gezinnen problematiek aan te pakken waardoor gezinnen zich daardoor ook beter gehoord, gezien en ondersteund weten.”

Breder onderzoeken

“Een ander voordeel dat professionals noemen voor deze werkwijze, is dat er in gezinnen eerder een goede analyse gemaakt wordt. In het onderzoek worden de factoren die de Raad voor de Kinderbescherming in een later stadium nodig heeft, als het eventueel tot een Ondertoezichtstelling komt, al meegenomen. Daarmee kan dan later een deel van het proces overgeslagen worden.”

De last delen

Daphne besluit: “Professionals vinden het heel fijn om in duo’s te werken. Het gaat om gezinnen met complexe problemen, die onder je huid gaan zitten. Als je het samen doet, kun je je zorgen delen, samen een ingewikkeld gesprek met het gezin voeren en met elkaar over de casus praten. Je hoeft dan de last niet alleen te dragen. Dat levert ook een bijdrage aan het werkplezier!”

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.