Proeftuin Utrecht kijkt naar de kansen van een regionale aanpak

In de praktijk

Quirien van de Zijden is de projectleider van de proeftuin Utrecht in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Quirien werkt al 30 jaar in de jeugdsector. In die jaren is zij zich steeds meer gaan realiseren hoe broos veiligheid in gezinnen is. En vooral: dat veiligheid niet overal maakbaar is.

Afbeelding van Utrecht stad

Zoeken naar kansen

In de proeftuin zet Quirien zich vol in voor de gezinnen in haar regio, maar ze roept iedereen in de (jeugd)zorg ook op om een realistisch beeld te ontwikkelen van wat we met elkaar kunnen bereiken.

Zij zegt: “Ik vind dat de verwachtingen van de jeugdbescherming in de samenleving veel te hoog zijn. We zijn met elkaar gaan geloven in een maakbare samenleving, waarin geen pijn en verdriet is. Waarin onze kinderen allemaal gezond en gelukkig hun talenten kunnen ontwikkelen. Maar de realiteit is anders.”

Juist dat prikkelt haar nieuwsgierigheid: waar liggen de kansen? Met de proeftuin Utrecht wil Quirien graag een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over dit onderwerp.

Verbinding op alle niveaus

Quirien: “Ik zie voor mijzelf als projectleider in de proeftuin een verbindende rol tussen de verschillende kernpartners, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis, de buurtteams en de gemeente. Daarbij ligt mijn focus ook op de verbinding met de mensen in het veld, die het werk met de gezinnen doen, en de bestuurslaag.”

Dicht bij het gezin

Voor de proeftuinen draait alles om de regionale aanpak. Quirien: “Ik heb eerder al ervaren hoe belangrijk het is om hulp dicht bij het gezin te organiseren. Hulpverleners zijn maar beperkt aanwezig in een gezin.

Het echte verschil maken de mensen in en rond dat gezin. De buren, de juf op school, de huisarts, vrienden, familie.

Een lokale of regionale aanpak gaat heel dicht bij dat gewone leven zitten. En dat is precies wat we in Utrecht doen, met de buurtteams en de veiligheidspartners samen.”

Buurtteams zijn leidend

Quirien legt uit wat dat concreet betekent: “De buurtteams in Utrecht doen veel gezinsbegeleiding en schakelen waar nodig de veiligheidspartners in, waar zij een vaste collega krijgen. Met passende expertise gaan zij dan samen met het gezin op weg om te onderzoeken wat er mogelijk is binnen het vrijwillig kader.

Met het buurtteam en de veiligheidspartners wordt steeds gekeken wie het beste welke rol kan spelen. Het gezin wordt dus niet doorgeschoven naar een andere organisatie. Het gezin houdt zoveel mogelijk één gezicht en als er een ander gezicht komt, is dat zo veel mogelijk op maat.”

Jeugdhulp in de context van het gezin

Quirien voegt daaraan toe: “Hoe we werken in Utrecht past goed bij de vier basisprincipes van het Toekomstscenario: gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend. Vooral het gezinsgerichte is een essentiële doorontwikkeling van de jeugdbescherming. Want juist de gezinsomstandigheden, zoals wonen, schulden en psychische problemen bij ouders, zijn bepalend of er balans in het gezin te brengen is. Het gaat eigenlijk helemaal niet over jeugdhulp, het gaat over gezinshulp, over de context.”

Samen leren

“Ik ben erg blij met hoe het nu in Utrecht gaat. Dat we met elkaar, op de verschillende niveaus van beleid, bestuur, management en uitvoering, de wens hebben om te leren en onderzoeken. Het is een gezamenlijke beweging om aan te passen waar het wringt. In die zin zijn we met elkaar aan het bouwen. Onze focus lig echt op samen leren.”

Meer weten over proeftuin Utrecht en Utrecht-West? Download hier het Factsheet proeftuinen.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.