Interview met Madelon van Vliet over de proeftuin West-Brabant West

In de praktijk

Madelon van Vliet is de projectleider van proeftuin West-Brabant West.  Zij werd al van jongs af aan gedreven door de vraag: hoe help ik anderen die het minder getroffen hebben? Iets betekenen voor de jeugd is een passie die telkens weer terugkwam. Als beleidsadviseur binnen de gemeente op het thema Jeugd heeft zij alle facetten gezien en meegemaakt. En als projectleider in de proeftuin is ze nu helemaal op haar plek.

Afbeelding van puzzel

Meer plezier voor professionals

Ruimte voor samenwerking

Madelon: “Ik hoor van gezinnen en professionals terug hoe lastig het is om goed samen te werken. Er zijn zoveel regels en protocollen, die niet altijd helpen bij adequate zorg. Dat is wel eens frustrerend voor alle betrokkenen. Maar gelukkig zijn er ook veel mooie verhalen van professionals die echt een verschil kunnen maken voor een kind of een gezin. Het gaat vaak om de ruimte die een professional krijgt en om met elkaar kijken naar hoe we met elkaar een goede basis voor een kind of een gezin kunnen realiseren.”

Omslag maken

Madelon legt uit: “In de proeftuin hebben we de professionals gevraagd: wat mis je, hoe kunnen we jullie faciliteren? Dat is en blijft onze beweging in de proeftuin: zorgen dat de mensen op de werkvloer hun werk kunnen doen. En volgens mij is dat precies de omslag die we moeten maken in het Toekomstscenario.

De juiste voorwaarden organiseren met elkaar, op landelijk niveau wet- en regelgeving aanpassen, zodat ze helpend zijn in plaats van belemmerend.

Nieuwe werkwijze

Madelon vervolgt: “Met onze Veiligheidsteams kijken we hoe we binnen de huidige kaders de professionals meer ruimte kunnen geven om samen te werken en meer te doen wat de cliënt nodig heeft. Tegelijkertijd zoeken we naar mogelijkheden om een nieuwe werkwijze te bouwen, vanuit brainstormsessies waarin geen regels gelden. We bedenken hoe het ideale werkproces eruit kan zien.

Dat begon met gesprekken met cliënten en ervaringsdeskundigen. Daar is een shout out lijst uitgekomen; die gebruiken we nu om de professionals van Raad van de Kinderbescherming, de gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis en onze lokale toegangen samen in een brainstorm aan het werk te zetten. Daarbij kijken ze ook naar de kaders van het Toekomstscenario.”

Monitoring

Proeftuin West-Brabant West heeft als aandachtspunt monitoring. Madelon: “Ons hele systeem in West-Brabant West is van meet af aan gebouwd op monitoring, mede ingegeven door grote bezuinigingen.

Het was voor ons belangrijk dat gemeenten meer sturing krijgen en dat de informatievoorziening minder versnipperd werd. We hebben voor onze gemeenten een monitordashboard opgezet van welke cliënt welke zorg krijgt, zodat er meer inzicht is in cijfers en cliënten.

Binnen de Veiligheidsteams monitoren we ook op de zachte kant door te kijken naar casussen. Die twee informatiestromen vormen de pijlers om het beleid beter op te bouwen.”

Netwerkdossiers

“De lokale toegang tot informatie is de spin in het web. Daar zitten onze professionals en daar houden zij het cliëntdossier bij. Daar bovenop komt de (geanonimiseerde) informatie van de hele regio. Dat was voorheen erg verspreid bij verschillende instanties en gebaseerd op aantallen.

Hiervoor hebben wij de veiligheidskaart ontwikkeld, waar gedragswetenschappers van alle organisaties hebben gekeken naar welke basisinformatie nodig is.

De veiligheidskaart is het document dat meegaat met de cliënt. Het combineert het perspectief van de ouder of het kind én de professional. Dit is een gedeeld netwerkdossier, waartoe alle professionals toegang hebben.

De ouders en het kind, als het oud genoeg is, bepalen wat er geanonimiseerd is en wat niet. Dit gaan we nu in de proeftuin verder ontwikkelen, bijvoorbeeld met kijken hoe we dubbele dossiers kunnen voorkomen.”

Aandachtspunten in de proeftuin

Madelon vervolgt: “Binnen het Toekomstscenario hebben wij als proeftuin twee aandachtspunten.

  1. Het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze
  2. Het verbeteren van de samenwerking met onder andere het ontwikkelen van het netwerkdossier

We kijken naar een digitale opbouw van het netwerkdossier, zodat iedereen erin kan kijken, en of het dossier de juiste en meest actuele informatie heeft. Zonder meer extra administratief werk, terwijl de cliënt inzicht heeft in wat er met het dossier gebeurt.”

Samenhang en werkplezier

Madelon besluit: “Ik krijg van de professionals in de proeftuin terug dat ze meer het gevoel hebben dat ze het samen kunnen doen en er meer verbinding is. De samenhang in de teams is vergroot en dat is een hele mooie stap vooruit. Ik denk oprecht dat de oplossing voor problemen als wachtlijsten, het vertrek van personeel en de ervaring van de hoge werkdruk voor een groot deel kan worden opgelost door het werkplezier van professionals weer terug te brengen. Dat komt ten goede aan de cliënten.”

Meer weten over proeftuin West-Brabant West? Download hier het Factsheet proeftuinen.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.