Collectief onderwijs-zorgarrangement Mytylschool Goes: ‘Wij worden als ouders écht geholpen’

In de praktijk

Elke dag rijdt Emma (9) in haar rolstoel het schoolplein op van Mytylschool De Sprienke in Goes. Zij kan haar bewegingen niet goed sturen vanwege een meervoudige handicap. Naar het toilet gaan of een boterham eten is onmogelijk zonder hulp. Ook moet iemand haar om de vier uur medicijnen toedienen.

Collectief onderwijs-zorgarrangement Mytylschool Goes

De benodigde zorg in onderwijstijd - op basis van de Jeugdwet - hoeven ouders in Zeeland sinds 1 september 2017 niet langer zelf te organiseren. Het is collectief geregeld dankzij heldere afspraken tussen de school, de gemeenten en zorgaanbieder GORS. En dat scheelt de ouders een hoop formulieren invullen en veel administratieve rompslomp. Ook hoeven zij bijvoorbeeld niet langer vanuit een persoonsgebonden budget een eigen verzorger in te huren die meegaat naar school.

''Een zorgassistent helpt ons kind in de klas, vanuit een collectief onderwijs-zorgarrangement. De zorgassistent maakt deel uit van het team, samen met de leerkracht en de onderwijsassistent. Onze dochter krijgt zo - samen met klasgenoten - de zorg die nodig is en wij worden echt geholpen", aldus ouders van een leerling op De Sprienke.

Mytylschool

Op De Sprienke zitten leerlingen tussen de 4 en 20 jaar. Zij hebben een lichamelijke beperking, al dan niet in combinatie met een verstandelijke handicap. Of ze zijn langdurig ziek. De aard van hun ziekte of beperking bepaalt onder welke wet de zorg en ondersteuning valt: Jeugdwet, Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (Wlz).

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs[s1] beslist of een kind naar de Mytylschool mag en geeft de zorgzwaarte aan in een toelaatbaarheidsverklaring. Als blijkt dat die zorg uit de Jeugdwet gefinancierd moet worden, dan geldt automatisch het collectieve onderwijs-zorgarrangement, legt schooldirecteur Hans Willemstein uit:

“Het mooie is dat je door de zorg samen te regelen niet alleen vaste en vertrouwde gezichten in de groep krijgt, maar ook veel geld bespaart. Stel: 2 leerlingen in dezelfde klas vallen onder de Jeugdwet. Beiden hebben 10 uur verzorging nodig. Voor intuberen, medicatie, verschoning. Als je daarvoor aparte verzorgers laat komen, kost dat 20 uur. Laat je de benodigde handelingen verrichten door 1 vaste zorgassistent, dan scheelt je dat al snel de helft aan het aantal uren. We hebben hier nu 6 zorgassistenten rondlopen. Zij zijn in dienst bij GORS, maar voor ons zijn het collega’s. Die gewoon bijspringen als er iets gebeurt in een groep.”

13 Zeeuwse gemeenten

De Sprienke is de enige mytylschool in de provincie. Dat betekent dat kinderen uit alle hoeken van Zeeland naar Goes komen voor onderwijs. De Sprienke en gemeenten voelden sterk de behoefte om jeugdhulp in de school op een zo simpel mogelijke manier vorm te geven. Zonder poespas. De wil om er samen uit te komen is hier heel groot, vertelt Adri de Kok, beleidsmedewerker Sociaal Domein bij de gemeente Kapelle:

“Iedere gemeente was enthousiast. Zeker toen bleek dat ouders, school en gemeenten dankzij deze regeling met minder administratieve ballast geconfronteerd werden. Het de school en alle gemeenten een berg aan administratieve lasten bespaart. En het ook onder de streep nog een stuk voordeliger is. Het scheelt ongeveer de helft qua kosten. Op jaarbasis gaat het om een totaalbedrag van 147.000 euro. En voor dat geld krijgen de kinderen op school gewoon de verzorging en begeleiding die ze nodig hebben.”

Ter Lering en Inspiratie

A Over de eigen sector heen

School en zorgorganisatie trekken samen op. Zorgassistenten en onderwijsassistenten vormen samen met de leerkrachten 1 team. Ieder met de eigenheid die specifiek bij zijn of haar functie hoort. Is er een vacature voor een zorgassistent? Dan schuift de schooldirecteur aan bij het sollicitatiegesprek.

B Leidende principes

Het onderwijs-zorgarrangement wordt gedragen door alle 13 Zeeuwse gemeenten. Daarin ligt de kracht. Het werkt, omdat iedereen meedoet. De kinderen profiteren ervan dat onderwijskundige én zorgspecifieke deskundigheid in de klas samengebracht zijn. Zij ervaren dit als heel vanzelfsprekend: het zijn allemaal juffen en meesters voor hen.

C Organisatie en aansturing

Elke gemeente draagt financieel bij vanuit de Jeugdwet. Er is een bedrag per kind (met een bepaalde zorgzwaarte) afgesproken. De jaarlijkse bijdrage van gemeenten gaat op en neer met het aantal leerlingen wat onder de jeugdwet valt. De toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband geldt als basis voor de financiering per leerling. Daarop sluiten gemeenten simpelweg aan. Zij storten hun bedrag op de rekening van de gezamenlijke inkooporganisatie. Die zorgt er op haar beurt voor dat de zorgaanbieder wordt betaald. De school is er verantwoordelijk voor dat de verzorging en begeleiding daadwerkelijk aan de kinderen wordt geleverd.

D Aandachtspunten

Er is nog steeds zorg die vergoed wordt via de Zorgverzekeringswet of Wlz. Dat valt buiten dit arrangement. Daardoor heeft de school hiervoor nog steeds administratieve belasting.

Vragen of meer informatie?

De Sprienke Goes
Hans Willemstein
h.willemstein@desprienke.nl

Gemeente Kapelle
Adri de Kok
a.de.kok@kapelle.nl

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.