Podcast GHNT: Lokale (wijk-)team CJG+ De Kempen maakt hét verschil

In de praktijk

De samenwerkende Kempengemeenten noemen hun lokale (wijk-)team: Centrum Jeugd en Gezin plus (CJG+). Dit centrum voert de gehele Jeugdwet uit van 0–18 jaar en heeft daarbinnen een aantal specialisaties.

Sandra van Leeuwen is teamleider Jeugdhulp binnen dit centrum en samen met collega Harriët Janssens, jeugd- en gezinswerker in het specialistische Kempenteam vertellen ze in deze podcast over wat inzet op veiligheid binnen het CJG+ betekent. Hoe dit wordt ingezet door jeugd- en gezinswerkers en wat daarbij nodig is. De focus is daarbij gericht op langdurige veiligheid.

Logo van de podcast Geweld Hoort Nergens Thuis op een oranje achtergrond

Focus op fysieke en emotionele veiligheid

De kracht van een lokaal (wijk-)team ligt in het feit dat ze dichtbij is. Het team kent de wijk en haar bewoners en hun netwerken. Maar men kent ook de andere professionals van het (wijk-) team. Hiermee kunnen ze sparren als ze het even niet zo goed weten of twijfels hebben. Ze kunnen snel schakelen met bijvoorbeeld de politie en Veilig Thuis en handelen vanuit de Meldcode. Deze aanpak draagt bij aan het houden van de focus op de fysieke en emotionele veiligheid van alle betrokkenen. Hierbij is vroegtijdig signaleren essentieel, zo kun je meteen doorpakken en als (wijk-)team echt hét verschil maken.

Veiligheidsplan

Het ‘Kwaliteitskader werken aan Veiligheid voor gemeenten en lokale (wijk-)teams’ hielp om de kwaliteit van het CJG+ verder te verbeteren. Niet alleen gericht zijn op een hulpvraag van ouders, maar breder kijken naar de veiligheid in en om een gezin. Is hier sprake van een incident? Zijn er risicofactoren? En in hoeverre is er sprake van acute en structurele (on)veiligheid? Het kwaliteitskader gaf reden om de bestaande processen aan te scherpen en onder andere het opstellen van een veiligheidsplan centraal te stellen.

Verbeteringen

Op een aantal cruciale punten werden verbeteringen behaald. Alle professionals worden de komende tijd sámen getraind in het werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Er wordt gebouwd aan expertise en kunde om vroegtijdig en goed te signaleren en daarna indien nodig geweld ook bespreekbaar te maken en de juiste aanpak op onveiligheid in te zetten. Zo werkt men nog beter samen met het netwerk rondom gezinnen aan veiligheid en werkt men systeemgericht.

Met elkaar spreken over casuïstiek

De juiste afwegingen maken is belangrijk en daarom worden er sparringmomenten ingebouwd. Met elkaar spreken over casuïstiek. Is alles vastgelegd in een veiligheidsplan? Dat klinkt misschien zwaar, maar het is effectieve manier om gemaakte afspraken en risicofactoren te kunnen blijven volgen, evalueren en zo langdurige de veiligheid te waarborgen. Om dit sparren te stimuleren is er een dagelijks veiligheidsspreekuur ingesteld voor het team dat zich inzet op risico’s, onveiligheid en systemische complexiteit. Veiligheid is zo de basis van het CJG+ en een standaard onderwerp van gesprek.

Wil je horen hoe het lokale (wijk-)team hét verschil kan maken in het voorkomen en verminderen van huiselijk geweld en kindermishandeling?, luister dan nu naar deze podcastaflevering.

Meer informatie: info@geweldnergensthuis.nl

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.