Samen optrekken: wijkteam, school en ouders: ‘Door vroegtijdig hulp te bieden, hoef je achteraf minder te repareren’

In de praktijk

Bo* (9) doet het niet slecht op school maar is wel erg stil en teruggetrokken in de klas. Ze lijkt elke dag meer timide en nerveuzer te worden. Het wijkteam is al betrokken bij het gezin van Bo omdat er grote zorgen zijn om het gedrag van haar oudere broer.

Een foto van een ouder en een schoolleider

Sinds 2015 hebben zowel basis, als voortgezet en speciaal onderwijs in de gemeente Amersfoort korte lijnen met de wijkteammedewerkers. Een van die scholen is basisschool de Langenoord in Hoogland waar Sandra Jansen- van den Heuvel schoolleider is:

“Kinderen zitten een groot deel van de dag op school. Dus als een kind zoals Bo zich thuis niet veilig voelt, dan merken wij dat ook op school. En voelen wij ons daar ook verantwoordelijk voor. Wij schuwen niet om tegen ouders te zeggen als er wat is. Dus nodigen we hen uit voor een kop koffie, benoemen de feiten, zijn transparant. Vaak is dat voldoende. Je ziet de schouders van ouders naar beneden zakken. Zo creëren we een opening om wat voor een kind te kunnen betekenen.”

Eén kind, één plan

Als intern begeleider op de Langenoord heeft Lotte van Middelaar geregeld contact met het wijkteam.

“Als wij als school signalen krijgen dat een kind ondersteuning nodig lijkt te hebben, dan kan ik – zonder naam van het kind te noemen – sparren met mijn vaste contactpersoon bij het wijkteam. Of het nu gaat om gedrag, ontwikkeling, groei of opvoedingsvragen. Om daarna met ouders om tafel te gaan. We komen dus meteen in actie en maken onze signalen bespreekbaar met alle betrokkenen rondom het kind. Is er een serieuze ondersteuningsvraag? Dan komen ouders, het wijkteam, wij als school en het samenwerkingsverband De Eem bij elkaar. We kijken samen wat er nodig is voor dit kind en maken één plan voor onderwijs en jeugdhulp. Door vroegtijdig hulp te bieden en samen op te trekken, ben je veel minder aan het repareren. Dat is enorme winst. In het geval van Bo bleek diagnostiek niet mogelijk omdat de omgevingsfactoren zo’n grote rol speelden. Dus is er vanuit het wijkteam ondersteuning voor haar geregeld op het gebied van weerbaarheid.”

Steeds gewoner

Ook Saskia Oude Veldhuis is te spreken over deze manier van samen optrekken rondom een kind. Zij is leidinggevende van de wijkteams Nieuwland Buitengebied West en Hoogland Kattenbroek.

“Toen we begonnen, merkten we dat ouders het vaak nog heel spannend vonden dat het wijkteam meteen mee aan tafel zat. Nu we dit een aantal jaar zo doen, is dat veel minder geworden. Het is gewoner geworden om met elkaar in gesprek te gaan over een kind. Ook fijn voor de ouders: zij hoeven niet meerdere keren hun verhaal te doen, omdat alle instanties vanaf het begin samen optrekken. We krijgen – vaak via de intern begeleider – ook veel vragen van leraren. Bijvoorbeeld over kinderen die lastig gedrag laten zien in de klas. Wij geven dan tips over hoe een leraar daarmee om kan gaan. Of over hoe zij het gesprek met ouders kunnen aangaan over het feit dat zij zich zorgen maken. Zo komen zorg en onderwijs steeds dichter bij elkaar.”

* Niet haar echte naam.

Ter lering en inspiratie

A Over de eigen sector heen

Als er zorgen zijn over een kind wordt een overleg georganiseerd met ouders, school, wijkteam en samenwerkingsverband De Eem en andere betrokkenen. Blijkt dat het gaat om een probleem rondom leren, dan komt het samenwerkingsverband in actie. Betreft het zaken die thuis niet goed lopen? Dan is het wijkteam aan zet. Het kan natuurlijk ook goed een combinatie van beide zijn. In dat geval worden duidelijke afspraken gemaakt over wie wat doet en wordt er een plan voor integrale aanpak opgesteld.

B Leidende principes

School en wijkteam trekken vroegtijdig samen op. Alleen voor enkelvoudige vragen rondom een kind, zoals bedplassen, groei of weerbaarheid, schakelt de school rechtstreeks met de GGD – zonder tussenkomst van het wijkteam. En puur onderwijskundige vraagstukken lost de school zelf op. Problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en direct opgepakt. Het contact tussen met name intern begeleiders en wijkteam is zo laagdrempelig en goed dat er weinig tijd verloren gaat aan het uitzoeken welke hulp passend is en hoe dat geregeld moet worden.

C Organisatie en aansturing

Bij de ene basisschool houdt een wijkteammedewerker periodiek spreekuur, bij de andere basisschool is hij of zij minder vaak fysiek afwezig. Dat hangt af van de behoefte en de populatie van een school. Op de Langenoord is de wijkteammedewerkers soms aanwezig bij het koffie-uurtje voor ouders. Ook zijn ouders via de nieuwsbrief geïnformeerd over de samenwerking tussen school en wijkteam. Op elke middelbare school is 4 uur per week een medewerker van het wijkteam aanwezig.

D Aandachtspunten

• Een school als de Langenoord heeft kinderen uit verschillende wijken. Het blijft belangrijk te investeren in de relatie tussen scholen en wijkteammedewerkers – ook bij personeelswisselingen. • Er wordt geen regiehouder aan een casus gekoppeld. Dat is echter in sommige gevallen wel wenselijk. Het is belangrijk om dat goed af te stemmen: 1 kind, 1 plan. • Ook peuterspeelzalen en kinderopvang hebben een contactpersoon, deze samenwerking is echter minder intensief, maar wel wenselijk voor de doorgaande lijn. Er wordt gekeken hoe zij kunnen aanhaken bij de integrale wijk/ onderwijs overleggen, die twee keer per jaar plaats vinden.

Heeft u een vraag aan het ondersteuningsteam? Neem contact op

Saskia Oude Veldhuis
s.oudeveldhuis@wijkteam-amersfoort.nl

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.