Hiaten in vroege ontwikkeling opsporen: 'Met FloorPlay kijk je naar een kind in de hele context'

In de praktijk

Milan* (5) loopt vast in groep 2. Op sociaal emotioneel gebied gaat het niet zo goed. Het lukt het jongetje onvoldoende om zich te verbinden met een ander en met spelmateriaal, een basisvaardigheid die nodig is om goed te communiceren met anderen. Ook de ouders kunnen slecht tot hem doordringen.

Jeugdzorgwerker en FloorPlay specialist Dinco Verhelst observeerde Milan in de klas:

“Ik zag een jongetje dat op het eerste gezicht netjes in de kring zat. Zo’n kindje waar je niet veel last van hebt. Vanuit de ‘FloorPlay bril’ zag ik echter dat zijn gedrag op herhaling gebaseerd was. Er was geen sprake van exploratie. Milan liet een over-spanning zien. Er was geen vanzelfsprekendheid en vloeiende beweging waarneembaar in contact. Milan ervaarde de wereld als onveilig. Een kind kan niet tot leren komen als het zich bijvoorbeeld niet veilig voelt of er geen wederkerigheid is in contact. Dan kloppen de fundamenten niet. Als je dat negeert, valt een kind later uit. Op mijn advies is intensieve begeleiding opgestart op basis van FloorPlay principes: aansluiten bij het niveau waar Milan zit qua spel, hem plezier laten ervaren en zoetjes aan iets toevoegen. Waarbij het heen-en-weer contact het belangrijkste blijft. Zo stimuleer je vooral dat er nieuwe verbindingen tot stand worden gebracht in het brein. Nieuwe verbindingen staan voor (emotionele) regulatie, (verbindings)vaardigheden en uiteindelijk kennis.”

Aansluiten bij hiaten in mijlpalen

Saskia Versteeg is als orthopedagoog verbonden aan samenwerkingsverband De Meierij primair onderwijs, waartoe onder andere de school van Milan behoort:

“We hebben FloorPlay ingezet om te kijken hoe we Milan een stap verder in zijn ontwikkeling konden brengen. Bij ontwikkelingsproblemen zien we vaak dat er hiaten zitten in bepaalde mijlpalen, zoals gedeelde aandacht, betrokkenheid en relatievorming, voorstellend vermogen en emotionele ideeën. FloorPlay is een methode die spelenderwijs en in relatie met anderen de ontwikkeling stimuleert door aan te sluiten op het social-emotionele ontwikkelingsniveau (mijlpaal) waarin het kind zich bevindt. Dat vergt inspanning van iedereen. Ouders, leerkracht, orthopedagoog, zorgprofessionals. Door nauwe samenwerking, een gezamenlijk doel én afstemming tussen alle betrokkenen heeft Milan mooie stappen kunnen zetten. Hij staat meer open voor de wereld om hem heen. Hij komt tot spelideeën, kan ideeën beter overbrengen naar de leerkracht, begeleidster en medeleerlingen. Door aan te sluiten op de sociaal-emotionele ontwikkeling is de basis gelegd om te starten met speel/leerwerkjes.”

Thuis aan de slag

De ouders zijn blij met de resultaten van de aanpak:

“De extra begeleiding op school met ondersteuning via de Floorplay principes is verlengd in 2020. Naast deze begeleiding op school, zijn wij als ouders ook bezig om thuis een psychomotorische behandeling, in combinatie met Floorplay, in gang te zetten. We wachten nog op de uitkomsten van de PGB-aanvraag. Hopelijk lukt dat, want we zien nu al dat onze zoon vooruitgaat in zijn sociaal-emotionele en didactische ontwikkeling. Fijn dat er vanuit school in samenwerking met het samenwerkingsverband De Meierij gekeken is naar het ‘beste’ traject in belang van onze zoon.”

* Niet zijn echte naam.

1

Ter Lering en Inspiratie

A Over de eigen sector heen

Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van (jonge) kinderen, betrekt de school in overleg met de ouders het samenwerkingsverband De Meierij. De keuze van de orthopedagoog van het samenwerkingsverband – met toestemming van haar leidinggevende – om FloorPlay coaching in te zetten, is onorthodox, maar juist bij jonge kinderen van grote waarde, zoals deze casus aantoont.

B Leidende principes

FloorPlay is gebaseerd op het DIR/Floortime model van Stanley Greenspan. Hierbij wordt gekeken naar het kind in het geheel, in de context. En waar een kind zich bevindt in zijn ontwikkeling. Als dit duidelijk is, is de volgende stap om precies hierbij aan te sluiten. Lukt dat? Dan heeft het kind er ook plezier in. Het gaat erom jonge kinderen spelenderwijs te stimuleren tot interactie. Daarbij hoeft het kind zich niet aan te passen aan het (onderwijs)systeem, maar past het systeem zich aan aan het kind.

C Organisatie en aansturing

Het samenwerkingsverband heeft een arrangement afgegeven. School heeft daarmee een FloorPlay coach ingeschakeld om het jongetje te observeren. Na de observatie heeft de FloorPlay coach de intern begeleider (ib’er) getraind in de FloorPlay principes, zodat op school meer kennis is en betrokkenen bij dit kind minder handelingsverlegen zijn.

D Aandachtspunten

Ouders hebben een lange weg moeten afleggen om de hulp ook thuis te organiseren. Dat zou sneller en gemakkelijker moeten zijn, zodat je vanaf het begin met elkaar dezelfde principes toepast en dezelfde taal spreekt. Dan profiteert een kind veel meer van de op school aangeboden begeleiding. Het vraagt bovendien om een andere manier van denken binnen het onderwijs: niet focussen op leerdoelen en andere schoolse zaken, maar aandacht voor waar een kind zich bevindt in zijn totale ontwikkeling.

Vragen of meer informatie?

Saskia Versteeg
s.versteeg@demeierij-po.nl

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.