Uithuisplaatsing voorkomen: ‘Het is veel effectiever om het gevaar uit huis te plaatsen dan de kinderen’

In de praktijk

Armoede. Werkeloosheid. Alcohol. In een gezin met twee jonge kinderen in de regio Noord-Veluwe leidde deze cocktail tot meerdere meldingen van huiselijk geweld. Om ervoor te zorgen dat het weer veilig werd thuis, zijn niet de kinderen maar de váder uit huis geplaatst.

Om deze stap te kunnen zetten, moet de burgemeester een huisverbod opleggen. Dat is wettelijk mogelijk bij huiselijk geweld. In de betreffende gemeente werd deze maatregel toegepast en de vader werd elders ondergebracht. Cor Hergaarden, directeur bestuurder bij Stichting Jeugd Noord Veluwe, blikt tevreden terug:

“Een kind mag niet gestraft worden voor de daad van een volwassene. Wij wilden voorkomen dat de kwade dronk van de vader leidde tot uithuisplaatsing van kinderen. Daarom is de vader voor het weekend in een hotel ondergebracht. Ook hebben we direct een eigen kracht conferentie georganiseerd met het netwerk van het gezin. Een familielid besloot de vader in huis te nemen totdat een behandeltraject bij de verslavingszorg werd gestart. Het resultaat? De kinderen konden thuisblijven, de vader kickte af. Het is echt veel effectiever om het gevaar uit huis te plaatsen dan de kinderen. Kwestie van omdenken.”

Creativiteit en lef

Om uithuisplaatsingen te voorkomen moet je creatief durven zijn en tot het uiterste willen gaan, vinden ze bij Stichting Jeugd Noord-Veluwe. Elkaar aanspreken op ieders verantwoordelijkheid en leren van elkaars inzichten. Of het nu gaat om de gemeente, de ouders of verschillende hulpverleners die bij een gezin betrokken zijn. Deze mentaliteit leidt tot oplossingen. Cor Hergaarden:

“Zo wilde een burgemeester laatst een pand ontruimen in verband met overtreding van de narcoticawet. Maar dat zou betekenen dat drie kinderen – allemaal in de basisschoolleeftijd- op straat zouden komen. We hebben een goede advocaat geregeld. Uiteindelijk is de ontruiming niet doorgaan. Onder strikte voorwaarden uiteraard, de overtreding werd uiteraard wel aangepakt, kon het gezin blijven wonen. Om onze argumenten kracht bij te zetten, rekenden we de gemeente de kosten voor. Ontruiming, huisvesting, opname in de maatschappelijke opvang: je praat al snel over zo’n 1,5 tot 2,5 ton euro.”

Veel van elkaar leren

Het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), van de zorgaanbieders en van het Ministerie van VWS. Het team helpt jeugdhulpregio’s om elke dag een beetje beter te worden om voor jeugdigen tijdig passende zorg te organiseren. Linda Nugter, ontwikkelaar Zorg voor de Jeugd:
 

“We zijn een team van, voor en door gemeenten, ervaringsdeskundigen én aanbieders. Ons doel? Het inrichten van zorg voor de jeugd op zo'n manier dat kinderen en jeugdigen zich stabiel kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis. Daarom was ik direct onder de indruk van de positief dwarse manier van denken en werken van Cor Hergaarden en zijn collega’s. Deze grondhouding sluit perfect aan bij de werkwijze die we bij het OZJ graag zien. Daarom delen we nu casussen waarbij uithuisplaatsing is voorkomen, bijvoorbeeld op ons landelijke communicatieplatform. Vanuit het idee dat we deze waardevolle kennis door heel Nederland moeten verspreiden. Het hele veld kan veel leren van deze aanpak.”

Ter Lering en Inspiratie

A Over de eigen sector heen

Het OZJ verspreidt de best practices van Stichting Jeugd Noord-Veluwe in de jeugdregio’s en draagt zo bij aan creatieve oplossingen met betrekking tot jeugdzorg.

B Leidende principes

Stichting Jeugd Noord-Veluwe heeft leren van elkaar hoog op de agenda staan – hierin mede geïnspireerd door het gedachtegoed van Q4C. Daarom zet de stichting in op een structurele dialoog over kwaliteit van jeugdhulp tussen ouders, jongeren, professionals, bestuurders en ambtenaren. Daarbij krijgen ouders een uiterst serieuze positie. Zij worden betrokken bij de vraag: wat is goede jeugdhulp? En niet de professional bepaalt de gespreksagenda, maar de mensen om wie het gaat: de jongeren en hun ouders. Deze gesprekken leveren een belangrijke bijdrage aan het vinden van creatieve oplossingen voor problemen en verbeteringen in de jeugdhulp.

C Organisatie en aansturing

Vijf gemeenten hebben samen Stichting Jeugd Noord-Veluwe opgericht. Deze stichting vormt samen met andere partners (jeugdgezondheidszorg 0 -18 jr) de lokale CJG’s. Deze richten zich op alle jeugdigen en hun ouders. Vanaf conceptie tot en met 23 jaar.

D Aandachtspunten

Out-of-the-box oplossingen verzinnen kun je als professional leren. Daarvoor kun je het beste opgeleid worden door de eigen organisatie die weet wat er lokaal speelt. Daarvoor is het ook nodig dat een organisatie een platform biedt óm te leren. De Stichting Jeugd Noord-Veluwe maakt hierbij gebruik van diverse werkvormen.

Heeft u een vraag over dit praktijkvoorbeeld? Neem dan contact op.

Cor Hergaarden
c.hergaarden@jeugdnoordveluwe.nl

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.