Presentatie voor J42

Om de continuïteit van jeugdzorg samen goed te borgen, overleggen de managers en de beleidsadviseurs Jeugd van de 42 jeugdregio's regelmatig met elkaar en de VNG over concrete uitvoeringszaken in het zogenaamde ambtelijk netwerk J42. Vorige week gaven Kitty van Julsingha en Marieke Wijdeven een presentatie over het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Afbeelding bij artikel over J42

Marieke: “Met de J42 komen precies die mensen bij elkaar, die een rol kunnen spelen in het verder brengen van het Toekomstscenario. Juist daarom was het fijn om hen op 7 juli bij te kunnen praten over onze plannen en waar we staan.”

In de regio

“In de presentatie bespraken we bijvoorbeeld de proeftuinen en onze aanpak in de regio. Uiteraard kwamen daar ook de inzet van POK-middelen aan bod. Regio’s kunnen namelijk nu al aan de slag met het werken volgens de visie van het Toekomstscenario.”

Wettelijke kaders

Marieke vervolgt: “Opdracht voor de proeftuinen is om binnen de huidige wettelijke kaders het Toekomstscenario te beproeven. Dit roept de vraag op wat dan de ruimte is om te beproeven en hoe je dat op een goede manier doet.

Bij alle vraagstukken rondom rechtsbescherming hebben we uitgebreid stil gestaan en vragen beantwoord van de managers Jeugd. Zij weten nu ook dat onze juristen klaar zitten om met ze mee te denken over de mogelijkheden die er wel zijn.”