Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) in beeld

Het programma 'Geweld hoort nergens thuis' liep van 2018 tot en met 2021. Er werd gestart met de ambitie om een doorbraak te realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit de laatste rapportage (december 2021) bleek dat het aantoonbaar vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen.

Over de doelen, de ervaringen en de samenwerking bij de aanpak van huiselijk geweld en het vervolg op het programma is nu ook een korte video gemaakt.