Toekomstscenario - Samenwerken met volwassenen-ggz

Met deze groepsfoto in de tuin van het Centraal Museum markeerden we een nieuwe fase van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Samen met collega’s van de jeugd- en volwassenen-ggz en medewerkers uit de 11 proeftuinen van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming bespraken we op de Meet Up van 14 november jl. onze gemeenschappelijke ambities om gezinsgericht samen te werken aan betere zorg voor kinderen en hun ouder(s).

Groepsfoto van de Meetup van het Toekomstscenario
Beeld: ©Toekomstscenario

Als er in gezinnen problemen zijn en mensen zich onveilig voelen of kinderen bedreigd worden in hun ontwikkeling, dan is vaak ook sprake van mogelijk psychische en/of verslavingsproblemen. Zowel bij kinderen als bij de ouders. In de proeftuinen van het Toekomstscenario proberen lokale wijkteams en regionale veiligheidsteams nieuwe manieren van werken uit. Daarbij wordt de samenwerking gezocht met de ggz.

Niels Mulder, psychiater bij de Parnassia Groep en hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg deelde zijn ideeën over netwerkpsychiatrie en (informele) steunsystemen rond volwassenen en gezinnen. Hij moedigde aan om elkaar op te zoeken en samen op te trekken bij cliënten en hun gezinnen. 

Dat is niet zozeer een nieuwe manier van werken, maar vooral een ándere manier van werken. Niet ieder voor zich op het eigen kantoor leden van een gezin of huishouden uitnodigen, maar gezamenlijk en tegelijk in gesprek. Voor de informatieoverdracht hoeven (ICT)systemen dan niet met elkaar te praten; het zijn de professionals en gezinsleden die met elkaar moeten praten.

In de aanloop naar deze Meet Up spraken we met Floortje Schepers, jeugdpsychiater en afdelingshoofd bij het UMC Utrecht. Floortje heeft daarnaast een leerstoel innovatie in de psychiatrie en is wetenschappelijk directeur van kenniscentrum Phrenos. Voor haar staat de samenwerking tussen de jeug- en volwassenen-ggz hoog op de agenda.

Daarover – en meer – vertelt ze in deze podcast.