Terugblik op de Meet Up van 10 oktober: Ervaringen uitwisselen

In de proeftuinen wordt nu al een tijd gewerkt volgens het Toekomstscenario. Daarom stond de Meet Up van 10 oktober in het teken van de uitwisseling van ervaringen tussen professionals.

Afbeelding van Jurja Steenmeijer
Beeld: ©Jurja Steenmeijer

Professionele autonomie

We nodigden maatschappelijk werker en ethicus Jurja Steenmeijer uit om meer te vertellen over haar visie op professionele autonomie. Jurja schreef een boek over dit onderwerp: Professionele autonomie in sociaal werk. Een model voor verantwoord handelen.

Jurja vertelde dat veel professionals zich beperkt voelen in het leveren van maatwerk aan kinderen en gezinnen. Zij ervaren kaders en beroepscodes als belemmerend. Jurja betoogt dat professionele autonomie er juist uit bestaat om om met de richtlijnen in de hand je werk te doen: Ze helpen je je keuzes en je interpretaties goed te beargumenteren en daarmee te onderbouwen. Zo werk je vanuit je professionele autonomie om te doen wat nodig is in gezinnen.

Jurja meent dat het zorgvuldig zetten van de juiste stappen om te komen tot een oordeel en een aanpak voor professionals essentieel is. Kaders en richtlijnen helpen je niets over te slaan en te checken of je alles hebt meegenomen.

De vraag die erboven hangt is: wat als het mis gaat? Dat gaat over het resultaat van je handelen en dat is voor een deel out of your hands. Het enige waar je echt invloed op hebt, is op je eigen handelen. En soms was het handelen zorgvuldig maar levert het geen resultaat op, dat is ook een realiteit die we af en toe tegenkomen.

In het vraaggesprek kwam ook het voor sommige wel bekende begrippen als positioneren en engageren aan bod.

De oproep van Jurja: vind vanuit je professionele autonomie de balans om onderbouwd te positioneren én om te blijven engageren richting gezinnen.

Lees hier een interessant interview met Jurja.

Luisteren met Camie Bonger

Na de presentatie van Jurja hield Camie Bonger, actrice en theatermaakster, de aanwezigen een spiegel voor. Zij stelde het publiek de vraag: wanneer ben je echt veilig? Hoe kan je echt helpen? Haar antwoord is: begin met écht luisteren. Zelf ging zij vaak op pad, letterlijk met een praatpaal, en vroeg jongeren: wil je dat ik praat of luisteren? Het gaat, zo stelt zij, erom dat je iemand echt ziet staan en teruggaat naar de intentie.

Gespreksrondes in groepjes

Na de korte voorstelling van Camie gingen de professionals aan elke tafel – 8 in totaal – met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen rondom het werken naar het Toekomstscenario. Daar kwamen veel uiteenlopende onderwerpen aan de orde, van meldingen bij Veilig Thuis, hoe werk je integraal samen en hoe gaat SKJ hier mee om tot reflectie in het werkproces.

De volgende Meet Up met de proeftuinen is gepland op 14 november en gaat over de samenwerking vanuit de proeftuinen met de volwassenen-GGZ.