Toekomstscenario - Op koers in de proeftuinen

In de proeftuinen die aangesloten zijn bij het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming wordt hard gewerkt aan het beproeven van een nieuwe manier van werken. In oktober gaan de vaste contactpersonen van het Toekomstscenario, samen met onze programmadirecteur David Lamas, op bezoek bij de proeftuinen voor een koersgesprek.

Afbeelding

Samen met een delegatie van de stuurgroep en de projectleider van de proeftuin bespreken we de stand van zaken binnen de proeftuin. Ook de voortgang op de verschillende uitwerkingsvraagstukken waar de proeftuin specifiek mee bezig is, komen uitgebreid aan de orde.

Consequenties van bestuurlijke besluiten

Begin vorige maand werden er in het bestuurlijk overleg een aantal knopen doorgehakt, die mogelijk gevolgen hebben voor het werk in de proeftuinen. Bij die mogelijke consequenties wordt in de koersgesprekken uitgebreid stilgestaan. Vraagt dit om aanpassing van de proeftuin? Wat is daarvoor nodig en wat kan daarover afgesproken worden?

Flexibiliteit

Onze opgave is complex en het werken in een proeftuin vraagt veel wendbaarheid van de verschillende partners. Die flexibiliteit zien we overal terug, net als de eerste successen op onderdelen van de opgave. Die successen zullen we delen met andere proeftuinen, zodat zij daarvan kunnen leren, de aanpak overnemen en verder doorontwikkelen.