06 juni Met Andere Ogen Dialoogavond 13: Bouwen aan een inclusieve voedingsbodem

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online via Livecast of op locatie bij Pakhuis De Zwijger in Amsterdam

Een inclusieve samenleving vraagt om een cultuur waarin ieder kind mee kan doen. Hoe zorgen we ervoor dat we geen kind meer buitensluiten? Dat is het thema van de dertiende dialoogavond van Met Andere Ogen op 6 juni. We gaan in gesprek over hoe we met andere ogen bouwen aan een inclusieve voedingsbodem in onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugdhulp.  

Afbeelding van dialoogavond Met Andere Ogen
Beeld: ©Met Andere Ogen

De laatste jaren is de aandacht voor inclusie en participatie toegenomen en zien we ook meer en meer onderwijsvoorzieningen ontstaan waar een combinatie van onderwijs en zorg is. Dit beleid wordt niet alleen ondersteund door de internationale verdragen, maar ook door de ministeries van OCW en VWS. Hiervoor publiceerde het ministerie van OCW de Route naar inclusief onderwijs 2035.

Het perspectief waar we naartoe werken is een leer- en ontwikkelomgeving voor alle kinderen, ook als ze minder goed zijn in taal en rekenen, een beperking hebben of hoogbegaafd zijn. Tijdens deze dialoogavond gaan we met elkaar in gesprek om fundamentele vragen te beantwoorden over het bouwen aan een inclusieve voedingsbodem.

Sprekers

Onder leiding van moderator Natasja van den Berg en tafeldame Joy Moonen gaan we tijdens Dialoog #13 in 3 rondes in gesprek met ouders, jongeren, professionals, praktijken, wetenschap en beleid. Sprekers zijn onder andere:

  • Joy Moonen, AnderswerkendLijf expert, auteur, en inclusie influencer in persoonlijk leven & bedrijven;
  • Sharon Stellaard, auteur van het boek ‘Boemerangbeleid’ en programmacoördinator bij Triade Vitree.
  • Dolf van Veen, orthopedagoog, hoofd Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) en bijzonder hoogleraar
  • Hanneke Visser, schoolpsycholoog en docent
  • Janouke van Meerveld, voorzitter LAKS en leerling Almere College Copernicus

Meer informatie en aanmelden