14 juni Conferentie 2023 Naar Inclusiever Onderwijs

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Spant! in Bussum

Onder het motto 'Inclusiever in de praktijk' gaat tijdens deze conferentie extra aandacht uit naar de uitvoeringspraktijk in de klas en op school, waaronder professionalisering en ondersteuning van leraren, en team- en schoolontwikkeling.

Uiteraard hebben actuele beleidsontwikkelingen rondom de routekaart/werkagenda naar inclusief onderwijs ook een prominente plaats.

Inhoud (onder andere):

Een panelgesprek met onze samenwerkingspartners. Het gesprek richt zich op de actualiteit en vooral op kansrijke aanpakken en uitdagingen bij het (samen)werken aan inclusiever onderwijs in scholen en de regio.

Tijdens 30 kortere en langere sessies uitgebreid wordt aandacht besteed aan nieuwe aanpakken en praktijkvoorbeelden in scholen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.

Een greep uit de diverse deelsessies:

  • Praktijkvoorbeelden van intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs in po en vo (instroomgroepen, syntheseklassen, onder-een-dak)
  • De rol van intern begeleiders en zorgcoördinatoren bij het werken aan inclusiever onderwijs
  • Participatie van leerlingen en ouders (Ouders & Onderwijs / Ieder(in) / het Gehandicapte Kind / JongPIT)
  • Hoe werken samenwerkingsverbanden po en vo aan inclusiever onderwijs (LPO / Sectorraad samenwerkingsverbanden vo)
  • De rol van het gespecialiseerd onderwijs bij de ontwikkeling van inclusiever onderwijs
  • Ga in gesprek met schoolleiders/bestuurders en onze ambassadeurs van inclusieve scholen in po en vo

Meer informatie en aanmelden