Een functionele kijk op wachttijden

Dit document is een bundeling van inzichten uit voorgaande studies en gesprekken die Team Aanpak Wachttijden in opdracht van VWS en VNG in verschillende gremia en regio’s in Nederland hebben gevoerd. Ook is het onderdeel van het programma Aanpak Wachttijden. Bijzondere vermelding verdienen de regio’s Hart van Brabant en Rijnmond waar het leeuwendeel van heb onderzoek is uitgevoerd.

Afbeelding van PDF document Aanpak Wachttijden
Beeld: ©Aanpak Wachttijden

Het doel is om te onderzoeken waar mogelijkheden liggen om het jeugdzorgsysteem te verbeteren en de bijhorende wachttijdproblematiek aan te pakken. En om dat praktisch te maken, is dat zoveel mogelijk voor en samen met jeugdzorgregio’s gedaan, om zo de situatie lokaal te kunnen verbeteren.

Daarbij wordt steeds ook gezocht naar inzichten en lessen waar mogelijk
andere regio’s gebruik van kunnen maken of landelijk kunnen worden ingezet .

Dit document schetst zeker geen definitief beeld van de wachttijdproblematiek in Nederland maar dient als inspiratie. Het gaat niet om nieuwe dingen of om de beste onderbouwing te vinden maar om mogelijkheden die waarschijnlijk de meeste impact hebben.

Daarvoor worden verschillende design-research methoden gebruikt: om problemen te ordenen, op te knippen, vanuit een ander perspectief te bekijken of op andere manier praktisch te maken. De meeste inzichten zijn ‘an sich’ dus niet per se nieuw, en voelen juist door het opknippen, reframen en praktisch maken zo vertrouwd dat we ze vaak al leken te kennen.

Dat is goed, want dan begrijpen we elkaar en kunnen we ze samen in de praktijk uitwerken en realiseren.

Door de focus op co-creatie leunt het onderzoek sterk op inzichten van
anderen. Deze krijgen zoveel mogelijk plaats in de vorm van quotes, voorbeelden en anekdotes. Daarnaast zijn er een aantal persona’s opgezet die in onze ogen de kern raken, vanuit het perspectief van het kind.

Afbeedling van illustratie documenten Aanpak wachttijden
Beeld: ©Aanpak Wachttijden
Dit document is onderdeel van een serie documenten, met het document ‘dat doen we al’ als kort overzicht van het geheel.

Naast het eigen onderzoek leunt Team Aanpak Wachttijden natuurlijk sterk op eerder uitgevoerde onderzoeken en rapportages, zoals:

• NJi, Wacht maar
• NJi, Het groeiend jeugdzorggebruik
• “Op de Groei” van de Beweging van 0
• Manifest van redesigning psychiatry
• Verwey Jonker, Eigenwijs transformeren
• Toekomst jeugd?

Dit document is onderdeel van een serie documenten. Die het beste in de volgorde is te lezen:

  • Een functionele kijk op wachttijden – De basis, wat moet je echt weten wil je met wachttijden aan de slag (als regio)?
  • De aanpak van het wachttijdenprobleem – Hoe kan je als regio praktisch aan de slag en wat is daar voor nodig?
  • Wachttijden aanpakken in de praktijk – Voorbeelden van projecten die je als regio kan oppakken (bijlage bij document aanpak, los lezen s af te raden)
  • Dat doen we al, een korte overview van het geheel