Ondersteuningsteam belangrijke rol voor door toeslagenaffaire gedupeerde gezinnen

In de nasleep van de toeslagenaffaire speelt het Ondersteuningsteam een cruciale rol in het ondersteunen van gezinnen die ernstig zijn getroffen door de gevolgen ervan. José Vianen is adviseur bij het Ondersteuningsteam. Ze vertelt over het werk van het Ondersteuningsteam en over het belang van zelfontwikkeling door jeugdhulpprofessionals, reden waarom het Ondersteuningsteam workshops hierover aanbiedt. 

Het Ondersteuningsteam Toeslagenaffaire
Beeld: ©Het Ondersteuningsteam

Het Ondersteuningsteam ondersteunt ouders en kinderen die hard geraakt zijn door de toeslagenaffaire. “Ons team is opgericht na de toeslagenaffaire, die niet alleen financiële problemen bij kwetsbare gezinnen veroorzaakte, maar in sommige gevallen ook tot uithuisplaatsingen van kinderen leidde”, vertelt José. Gezinnen die vaak al het hoofd moesten bieden aan diverse uitdagingen, werden ook nog eens geconfronteerd met het verlies van hun woning, werk en/of vrienden. Het Ondersteuningsteam richt zich specifiek op gezinnen waar kinderen uit huis zijn geplaatst, met of zonder jeugdbeschermingsmaatregel.”

Hulp aan ouders bij hun herstelproces 

Het Ondersteuningsteam, bestaande uit 60 procesbegeleiders verspreid over het hele land, biedt hulp aan ouders bij hun herstelproces. De ondersteuning is breed en omvat aspecten zoals bestaanszekerheid, zelfzorg, geestelijk en persoonlijk herstel, en gezinsherstel. “De procesbegeleiders werken onder meer samen met jeugdbescherming, hulpverleners en gemeentelijke steunpuntmedewerkers, om ervoor te zorgen dat processen soepel verlopen en voor ouders zaken geregeld worden die ze nodig hebben. Zo kan het Ondersteuningsteam bijvoorbeeld helpen als ouders, vastlopen bij allerlei regels, het contact met hun kinderen willen herstellen, of als de samenwerking met de jeugdbeschermer niet soepel verloopt.”

Het opbouwen van positieve ervaringen en het bieden van een ondersteunend netwerk staan centraal in hun benadering. José benadrukt: “Hun verhaal aanhoren en erkenning geven. Dat staat op één. Dat ouders zich echt gehoord voelen, dat ze het gevoel hebben dat er iemand naast ze staat en dat ze erkend worden in alles dat ze hebben meegemaakt.”

Belangrijke rol van procesbegeleider

“In mijn functie van Adviseur leren houd ik me bezig met leren op verschillende vlakken. Denk aan: hoe is onze werkwijze? Welke kennis hebben we nodig?” Daarnaast brengt José samenwerkingen met partners tot stand, en haalt ze lessen op uit de ervaringen van het Ondersteuningsteam. “Het Toekomstscenario is een belangrijke plek waar nieuwe ontwikkelingen rondom de jeugdbescherming en het stelsel plaatsvinden. Daar kunnen we goed onze lessen en ervaringen in borgen.”

“Ook houd ik me bezig met wat de procesbegeleiders nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Zij vervullen een heel belangrijke rol voor de ouders”, aldus José. “Zo zei een ouder over een procesbegeleider: ‘Ze heeft mijn leven gered. Ze is betrokken, vasthoudend, voelt altijd goed aan wat nodig is en welke benadering daarbij past. Zonder haar zouden mijn kinderen en ik waarschijnlijk nog steeds in dezelfde uitzichtloze situatie gevangen zijn geweest.’” 

De kern van zich verbinden met anderen is zelfkennis. Er is moed voor nodig om naar zichzelf te kijken. Daarom biedt het Ondersteuningsteam de volgende workshops zelfontwikkeling aan.

Workshop ‘Zien is iets anders dan kijken’ op 6 maart

Er wordt veel gesproken over mensgericht werken en hoe dat moet, maar volgens José is het belangrijk dat je dat zelf ervaart. Daarom organiseert het Ondersteuningsteam op 6 maart de workshop: ‘Zien is iets anders dan kijken’ voor jeugdzorgprofessionals. “Dit is een ervaringsworkshop, waar je zelf centraal staat.” vertelt ze. Je gaat aan de slag met ervaringsoefeningen om te kijken naar jezelf, je eigen valkuilen, triggers, mogelijkheden en wat dat doet in relatie tot de ander. De centrale vraag tijdens deze workshop: als je het contact met de andere verliest wat heb jij te doen?

Wil je deelnemen? Meld je hier aan.

Flyer Workshop Zien is iets anders dan kijken
Beeld: ©Het Ondersteuningsteam

Workshop Nooit Neutraal 

Tijdens deze workshop, deels bestaand uit theater, word je meegenomen in de geschiedenis van beleid en maatschappelijke ontwikkelingen. De hulpverlening is continu in verandering en wordt bepaald door ontwikkelingen in de maatschappij en hoe er gedacht wordt. Je gaat zelf aan de slag met de vraag: met welke waarde werk ik? José zegt over de workshop: “Deze workshop is van belang omdat het je bewust maakt van wat er allemaal van invloed is op jouw gedrag als hulpverlener. Wat jij doet ten opzichte van anderen, ook bepaald door de maatschappelijke context. Je leert je daar bewust van zijn. Inzicht krijgen in hoe jij je gedraagt is belangrijk.”

Heb je interesse voor deze workshop voor bijvoorbeeld een teamdag, een reflectiebijeenkomst of een congres? Stuur dan een mailtje naar: mail@gijshaanschoten.nl

2 Flyer Nooit Neutraal
Beeld: ©Het Ondersteuningsteam