Dialoogversie van het ‘Kader en ruimte voor professionals Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ centraal tijdens Meet Up

Op donderdag 1 februari vond de allereerste Meet Up van dit jaar plaats met projectleiders van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming uit alle regio’s in Nederland. Centraal stond de dialoogversie van het ‘Kader en ruimte voor professionals Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Deze eerste dialoogversie ‘Kader en ruimte’ is bedoeld voor professionals van lokale teams en regionale veiligheidsteams die werken met alle leden van het gezin/huishouden, van -10 maanden tot 100+ jaar, bij wie sprake is van lichamelijk, emotioneel en seksueel gewelddadig, misbruikend en verwaarlozend relationeel gedrag. In 2024 wordt deze dialoogversie verder ontwikkeld, samen met het veld.

Centraal stond de dialoogversie van het ‘Kader en ruimte voor professionals Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’. Tijdens de meet up kregen de projectleiders een presentatie over het ‘kader en ruimte’. Ook was er ruimte voor feedback en gesprek. 

Deze eerste dialoogversie ‘Kader en ruimte’ is bedoeld voor professionals van lokale teams en regionale veiligheidsteams die werken met alle leden van het gezin/huishouden, van -10 maanden tot 100+ jaar, bij wie sprake is van lichamelijk, emotioneel en seksueel gewelddadig, misbruikend en verwaarlozend relationeel gedrag. De bedoeling is om een kader te ontwikkelen dat professionals en organisaties ondersteunt en stimuleert om, in samenwerking met gezinnen/huishoudens dergelijk gedrag duurzaam te stoppen. De autonomie van het gezin/huishouden is hierbij een essentieel uitgangspunt.

Aanscherpen, uitbreiden en verdiepen

In 2024 wordt deze dialoogversie verder ontwikkeld, samen met het veld. We nodigen diverse partners uit om samen met ons de dialoog te voeren om aan te scherpen, uit te breiden en te verdiepen. Ook in diverse regio’s worden hierover gesprekken georganiseerd, soms eigenstandig, soms in aanwezigheid van iemand van het programmateam. Alle feedback is welkom! Deze kan gemaild worden naar de trekker van het handelingskader: Jeannyvandenberg@civilcare.nl.

Na de zomer wordt de volgende versie voorgelegd. Door op deze manier te werken komen we samen tot een handelingskader dat is gebaseerd op:

  • Grondhouding en vaardigheden van professionals
  • De visie ‘Gefaseerd Samenwerken voor Veiligheid’ 
  • Vakkennis

En er wordt aandacht besteed aan welke ondersteuning en randvoorwaarden nodig zijn, zodat professionals hun werk kunnen uitvoeren.

Deze eerste dialoogversie is gemaakt door een aantal proeftuinen, een reviewgroep van gedragswetenschappers vanuit de veiligheidspartners en de lokale teams, en het programmateam. Ook is er een partnerwerkgroep betrokken die vanaf deze versie meedenkt en feedback ophaalt bij de eigen achterban.

Op deze pagina is de Dialoogversie 1 Handelingskader januari 2024 te dowloaden.