Drakentemmers, expertiseplatform trauma en gehechtheid na huiselijk geweld

Drakentemmers is een uniek landelijk platform waarbij 250 traumabehandelaren en 1.100 andere professionals uit 265 organisaties (waaronder 11 Veilig Thuis-organisaties) zijn aangesloten. Traumabehandelaren en professionals in het sociaal- en veiligheidsdomein kunnen zich verder professionaliseren via de leerlijnen van Drakentemmers. Door deelname investeren deelnemers niet alleen in hun eigen groei en ontwikkeling, maar dragen zij ook bij aan de collectieve vooruitgang op het gebied van trauma- en gehechtheidsbehandeling en veiligheid.

Jong meisje met handen voor haar ogen
Beeld: ©Drakentemmers

Via de eerste leerlijn ‘Trauma- en gehechtsheidsbehandeling na huiselijk geweld’ kunnen behandelaren en gedragswetenschappers hun kennis en vaardigheden uitbreiden door online trainingen en begeleide intervisie. Ze kunnen hierbij kiezen uit uiteenlopende onderwerpen als diagnostiek, stabilisatie bij complex trauma, gehechtheid en geweld, seksueel geweld, verslaving en werken met trauma en het lichaam. De trainingen zijn NIP-, NVO-, SKJ- en FGzPt-geaccrediteerd.

Traumasensitief werken

De tweede leerlijn ‘Huiselijk geweld en traumasensitief werken’ is bedoeld voor professionals in het sociaal- en veiligheidsdomein die in hun werk te maken hebben met huiselijk geweld. In hun online leeromgeving hebben ze op elk gewenst moment toegang tot de inmiddels vijftien e-learnings (met video’s) over onderwerpen variërend van introductie op trauma en omgaan met vermijding tot complexe scheidingen, intieme terreur, seksueel geweld en stalking. Deze zijn bijna allemaal SKJ-geaccrediteerd. Bovendien kunnen zij in 2024 de mini-colleges en casus learnings van nieuwe onderwerpen online bijwonen. Deze professionals werken als/in lokale (wijk)teams, jeugdhulpverleners, jeugdbeschermers, maatschappelijk werkers uit de vrouwen- en maatschappelijke opvang, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, gehandicaptenzorg, huisartsen en POH’s, onderwijs, politie en Reclassering.

Werken met slachtoffers en plegers van huiselijk geweld

Drakentemmers is ontstaan vanuit het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van de VNG en de ministeries J&V, VWS (2018-2021) en de dagelijkse praktijk in de vrouwenopvang. Daar is namelijk een groot gebrek aan gespecialiseerde traumabehandelaren die kunnen en willen werken met slachtoffers en plegers van huiselijk geweld. De behoefte in het werkveld om traumasensitief te werken is bovendien groot. Drakentemmers richt zich op een integrale, systeemgerichte aanpak van trauma en gehechtheid na huiselijk geweld en op domeinoverstijgende samenwerking tussen professionals. Met als uiteindelijk doel: het gezamenlijk doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld.