Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid advies aangeboden

Vandaag heeft de adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid haar advies aangeboden aan de opdrachtgevers, de minister voor Rechtsbescherming, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid
Beeld: ©Phil Nijhuis

Het advies werd aangeboden in het bijzijn van het programma Toekomstscenario kind-en gezinsbescherming en betrokken partners.

Moraya Lopez, zangeres, songwriter en spreker startte de bijeenkomst met het indringende lied “Iemand die luistert” en een interview over haar ervaringen in de jeugdzorg.

Het advies, met samenvatting in begrijpelijke taal, evenals een infographic is te lezen op de website van Rijksoverheid.nl en te downloaden op deze pagina.

Moraya Lopez
Beeld: ©Phil Nijhuis