Proeftuinen en wijkteams in gesprek

Verschillende betrokkenen van proeftuinen van het Toekomstscenario en leden van het leernetwerk veiligheid van de Associatie Wijkteams kwamen op 29 maart 2023 online samen om te verbinden en te bespreken hoe de opdracht van het regionaal veiligheidsteam en die van het lokale team op elkaar aansluiten.

Toekomstscenario nieuwsbrief associatie wijkteams
Beeld: ©Associatie Wijkteams

Voorstel opdrachtformulering

Om het werk van lokale teams in alle gemeenten in lijn met het Toekomstscenario te brengen, heeft de Associatie Wijkteams een voorstel voor een opdrachtformulering gemaakt.  Wat bedoelen we concreet als we zeggen dat in iedere gemeente een lokaal team daadwerkelijk hulp biedt aan huishoudens in onveilige situaties? Welke opdracht en randvoorwaarden heb je daarvoor als lokaal team voor nodig?

Toetsen en verrijken

De Associatie Wijkteams is met leden en partners in gesprek over deze eerste versie, om die te toetsen en te verrijken. En ook om te bepalen hoe de opdracht zich verhoudt tot de andere opdrachten van partners in het sociaal domein. Om goed samen te werken helpt het als je goed van elkaar begrijpt wat je opdracht (en die van de ander) wel én niet is.

Houding en gedrag

Tijdens de bijeenkomst werd besproken dat het belangrijk is om een nieuwe manier van werken te ontwikkelen met vooral een andere houding en gedrag. Dat is een grote veranderopgave voor iedereen is – en niet alleen voor lokale teams en regionale veiligheidsteams.

Samenwerken

De lokale teams vragen een stevige positie in het sociaal domein. Het vraagstuk wat het betekent te werken in vrijwilligheid vraagt om verdere verdieping. Want: hoe doe je dat dan wanneer er zorgen zijn? De regionale veiligheidsteams kunnen hun expertise inzetten om huishoudens en hulpverleners te versterken en aanvullend zijn op de lokale teams in het preventieve stuk. Er werd besproken hoe de samenwerking tussen lokale en regionale teams kan worden verbeterd door elkaars taal te spreken, goede samenwerkingsvaardigheden te hebben en kritische feedback te geven.