Meet Up: gedragsverandering en bejegening

Op 3 april organiseerden wij een inspirerende Meet Up met als thema gedrag en bejegening. Daarbij ging het over vragen als: hoe breng je jezelf en de ander in beweging? Hoe vind je elkaar in een gesprek? Ongeveer 60 deelnemers, waaronder procesbegeleiders van het Ondersteuningsteam KOT UHP en professionals uit de proeftuinen, kwamen bij elkaar en deelden ervaringen en inzichten.

Afbeelding van Meetup Toekomstscenario
Beeld: ©Toekomstscenario

Presentaties en interviews

De Meet Up begon met korte presentaties over het Toekomstscenario en het Ondersteuningsteam. Daarna was er een interview met een professional uit een van de proeftuinen en een procesbegeleider van het Ondersteuningsteam. Hieruit bleek dat houding en gedrag belangrijk zijn voor hun werkwijze. Namelijk: een houding die draait om oprecht luisteren en het aangaan van verbindingen zonder te oordelen.

Belangrijke basisprincipes

Uit de gesprekken kwamen een aantal belangrijke basisprincipes voor de grondhouding van professionals naar voren. De basishouding moet mensgericht zijn, met een focus op groei, ontwikkeling en mogelijkheden en (vooral!) samenwerking. Daarnaast is het belangrijk te beseffen dat professionals slechts tijdelijk in het leven van een cliënt zijn en zich moeten richten op het versterken van de eigen kracht van ouders, kinderen en hun omgeving.

Succesfactoren voor professionals

Tijdens de Meet Up kwamen verschillende succesfactoren naar voren die professionals kunnen helpen in hun werk:

  • Professionele reflectie;
  • Trainingen volgen in trauma- en cultuursensitief werken;
  • Intervisie, waarin je op zoek gaat naar je bias en invloeden die je vanuit je opvoeding meeneemt in je werk;
  • Het creëren van een veilige sfeer binnen het team;
  • Fouten durven maken, leren hoe je met je fouten omgaat en ze oplost;
  • Ruimte creëren om in beweging te komen.

De Meet Up bood een waardevolle gelegenheid voor procesbegeleiders van het Ondersteuningsteam en professionals uit de proeftuinen om ervaringen te delen en te leren van elkaar. De opgedane inzichten en succesfactoren zullen bijdragen aan een effectievere samenwerking en een betere bejegening van cliënten in de praktijk.