De centrale vraag: hoe kunnen we hulp verbeteren?

De ervaringen van 11 proeftuinen met een nieuwe manier van werken in kind- en gezinsbescherming vormen het hart van het Toekomstscenario. Ervaringen en dilemma’s die we graag bespreken met bewindspersonen en andere bestuurders. Bijvoorbeeld via het recente werkbezoek aan de proeftuin Amsterdam op 16 maart.

Daar namen minister Weerwind, wethouder Moorman, onze directeur David Lamas, bestuurders van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en het lokale team deel aan een onderzoekend gesprek over wat die nieuwe manier van denken en werken betekent.

Afbeelding van Minister Weerwind tijdens het werkbezoek
Beeld: ©Toekomstscenario

Minister Weerwind in gesprek

Minister Weerwind zegt hierover: “Waar lopen de jeugdbeschermers en andere zorgprofessionals tegenaan als zij de levens van ouders en kinderen weer op de rit willen krijgen? En hoe kunnen we deze hulp verbeteren? Deze vragen stonden centraal tijdens mijn gesprek met onder andere de wethouder van Amsterdam, bestuurders van de gecertificeerde instelling in de regio Amsterdam-Amstelland en Veilig Thuis.”

Weerwind voegt daaraantoe: “Ik ben trots op de betrokken professionals die al enkele jaren met vernieuwende methodes kwetsbare kinderen in gezinnen helpen. Natuurlijk schuurt dan soms de Haagse werkelijkheid en de situatie lokaal. Maar door het erover te hebben en elkaar te ontmoeten kom je tot oplossingen waar je van elkaar kan leren.”

Samen voor echte oplossingen

De komende tijd zullen minister Weerwind, staatssecretaris Van Ooijen en wethouder Hendrickx – de opdrachtgevers van het Toekomstscenario – meerdere bezoeken aan verschillende proeftuinen brengen. In de proeftuinen staan de gezinnen en kinderen centraal; wat zij nodig hebben is het uitgangspunt voor het vinden van passende hulp en echte oplossingen. Professionals werken samen met het gezin en kinderen, vanuit dialoog en vertrouwen.

Volgende werkbezoek

Op 5 april bezoeken de minister, de staatsecretaris en de opdrachtgever van VNG de proeftuin Hart van Brabant. Daar zullen de bewindspersonen casuïstiek bespreken met cliënten.