Update: betekenisvol meten (monitoring)

Betekenisvol meten (vaak kortweg monitoring genoemd) in de proeftuinen is één van de ontwikkellijnen van het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Het is ingewikkeld om de complexe veranderingen, die we gezamenlijk en vooral ook in de proeftuinen doormaken, in kaart te brengen.

Afbeelding bij artikel over monitoring
Beeld: ©Toekomstscenario

Wat gebeurt er precies in de proeftuinen en wat leveren de werkwijzen op voor kinderen en volwassenen? Deze vragen worden vaak gesteld, maar zijn niet snel en eenvoudig te beantwoorden. Als programma hechten we er veel waarde aan om samen met de proeftuinen een zo goed mogelijk beeld te gaan schetsen.

Betekenisvol meten willen we daarom op drie niveaus vormgeven:

1. Basis vragenlijst

  • Een groot deel van de vragenlijst bestaat uit vragen die eenmalig (of bij belangrijke veranderingen) door de proeftuinen ingevuld worden.
  • Het andere deel bestaat uit een vragenlijst, waarvan we de data ieder kwartaal opvragen. Van de proeftuinen vraagt dit onder andere om gedurende het hele jaar geanonimiseerde gegevens op casusniveau bij te houden.

De vragenlijst is opgesteld op basis van gesprekken met verschillende organisaties, onderzoeksinstituten, proeftuinen, ervaringsdeskundigen etc. Ook zijn bestaande vragenlijsten geraadpleegd. De vragenlijst is niet perfect, maar zeker een goede start. Indien nodig stellen we de vragenlijst bij. Uiteraard zonder dat eerdere registraties en analyses verloren gaan.

2. Aanvullende instrumenten

Voor bepaalde aspecten die relevant zijn voor inzicht in de werking van de proeftuinen volstaat alleen een vragenlijst niet. Voorbeelden daarvan zijn ervaringen van cliënten en professionals en verdieping van leerervaringen in de proeftuinen. Hiervoor willen we aanvullende onderzoeksinstrumenten ontwikkelen.

Samen met het Athena Instituut (Vrije Universiteit Amsterdam) werken we al aan een opzet voor sessies, waarin de leerervaringen van een proeftuin in beeld worden gebracht en aan deze leerervaringen betekenis wordt gegeven. We betrekken ook een communicatiebureau, met als doel het resultaat ook bruikbaar te maken voor andere proeftuinen en regio’s.  

3. Onderzoeksprogramma

We hebben op meerdere gebieden onderzoek nodig. Daarom hebben we het Athena Instituut gevraagd om een voorstel te komen voor een kennisinfrastructuur. Deze kennisinfrastructuur gaat uit van blijvend leren en omvat een concept onderzoeksprogramma en een werkwijze. -

Er zullen dus meerdere onderzoeken worden gedaan, met verschillende onderzoekers, wetenschappers van verschillende onderzoeksinstellingen. Zo voeren we momenteel bijvoorbeeld gesprekken met het Verwey Jonker Instituut. Dit is instituut heeft een leerstoel ingesteld, gericht op kennis over de langere termijn gevolgen voor kinderen die huiselijk geweld ervaren. Een langjarige studie moet inzicht bieden in het doorbreken en voorkomen van de intergenerationele overdracht van geweld. 

Een deel van dit onderzoek richt zich op de vraag wat de integrale, gezinsgerichte aanpak oplevert voor de gezinnen en de gezinsleden. Hierbij willen zij ook binnen proeftuinen gezinnen gaan volgen en daarbij meten of er sprake is van verbetering van veiligheid, opvoedingsomstandigheden en welzijn van de gezinsleden.

Het onderzoeksprogramma is nog in een oprichtende fase maar we zien mooie kansen voor samenwerking. Meer informatie hierover volgt later.

Uiteraard is er ruimte om op bovenstaande punten nog aanvullingen te doen. Wanneer het traject voor de proeftuinen is gestart, gaan we bekijken wat we de rest van de regio’s hierin kunnen bieden.

Uiteraard is er ruimte om op bovenstaande punten nog aanvullingen te doen. Wanneer het traject voor de proeftuinen is gestart, gaan we bekijken wat we de rest van de regio’s hierin kunnen bieden.