Update Proeftuinen Toekomstscenario

In oktober 2022 sloten nog eens vijf proeftuinen zich aan bij het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Naast de opdracht zoals die omschreven is in de Leidraad proeftuinen tweede tranche, heeft elke proeftuin een specifieke opdracht, die we hier kort omschrijven.

Afbeelding bij artikel over update proeftuinen
Beeld: ©Toekomstscenario

De speciale opdrachten van de nieuwe proeftuinen

Proeftuin Hart van Brabant

 • In samenwerking met het landelijke programmateam krijgt de verbinding met de volwassenen-ggz en bestaanszekerheid verder vorm. De werkwijzen worden beproefd en Hart van Brabant stelt alle ervaringen beschikbaar.
 • In samenwerking met het landelijk programmateam wordt vanuit de praktijk de zogenaamde verklarende analyse verder beproefd.
 • Hart van Brabant onderzoekt of en hoe de gezinsadvocaat meerwaarde heeft binnen het multi-expert team en de verklarende analyse.
 • In samenwerking met het landelijk programmateam onderzoekt en beproeft Hart van Brabant op welke wijze gezinsgerichte juridische interventies ingezet kunnen worden.
 • Hart van Brabant maakt een koppeling met de regio West-Brabant West voor het ontwikkelen van een netwerkdossier.

Proeftuin Flevoland

 • Flevoland onderzoekt de doorontwikkeling van de verklarende analyse.
 • Flevoland focust zich onder andere op de koppeling met de volwassenen-GGZ.
 • Flevoland beproeft de koppeling tussen het lokale team en het Regionaal Veiligheidsteam.

Proeftuin Zaanstreek-Waterland

 • Ook Zaanstreek-Waterland zet sterk in op het beproeven van een nauwere samenwerking met volwassenen-GGZ
 • Zaanstreek-Waterland gaat aan de slag met de verklarend analyse
 • Een van de focusgebieden van proeftuin Zaanstreek-Waterland zijn gezinsgerichte juridische interventies.
 • Monitoring is een belangrijk thema, waarmee Zaanstreek-Waterland aan het werk gaat.

Proeftuin Friesland: ‘Beproeven vanuit de bedoeling’

 • De proeftuin Friesland zorgt voor een goede en tijdige verbinding tussen zorg en straf. Daarom kiest Friesland ervoor ook de jeugdreclasseerder te betrekken bij het Regionaal Veiligheidsteam. Deze proeftuin geeft inzicht in hoe zij gezinsgerichte juridische interventies in het Regionaal Veiligheidsteam oa met de jeugdreclassering oppakken.
 • Het Regionaal Veiligheidsteam gaat in Friesland een samenwerking aan met MDA++.
 • In de jeugdzorg is er vaak sprake van complexe scheidingen. In het Regionaal Veiligheidsteam gaat de proeftuin Friesland op zoek naar een passende aanpak van deze problematiek.

Proeftuin Gelderland Zuid

 • Ook in de proeftuin Gelderland Zuid zal ervaring opgedaan worden met de verklarende analyse
 • Gelderland Zuid focust zich onder andere op de koppeling met de volwassenen-GGZ.
 • Een van de focusgebieden van proeftuin Gelderland Zuid zijn gezinsgerichte juridische interventies.
 • De proeftuin Gelderland organiseert regionale ontwikkeltafels, waarbij de hele regio op deze thema’s gaat leren.

Eind deze maand publiceert het Toekomstscenario op deze website een update van het Factsheet Proeftuinen. Daarin is de informatie van de eerste proeftuinen geüpdate en kun je meer in detail lezen waar de vijf nieuwe proeftuinen mee aan de slag gaan.