Eerste voortgangsrapportage Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Dit is de eerste voortgangsrapportage van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Deze rapportage laat zien welke randvoorwaarden zijn neergezet om tot een succesvolle aanpak te komen en gaat in op de inspanningen en resultaten van de afgelopen periode en op de prioriteiten voor de komende zes maanden.

Afbeelding van tussenrapportage Toekomstscenario

De voortgangsrapportage biedt inzicht in de stand van zaken in de proeftuinen Toekomstscenario (zie paragraaf 6.2). De afspraken die zijn opgenomen in de Kamerbrief over verbetering van de jeugdbeschermingsketen gaan leiden tot een versnelling in de proeftuinen en in de regio’s.

De resultaten van die versnelling zullen in volgende voortgangsrapportages inzichtelijk worden gemaakt. Vanaf 2023 zal ook inzicht worden geboden in de stand van zaken in de regio’s. Dit zal worden gedaan aan de hand van de basisprincipes en thema’s zoals opgenomen in paragraaf 1.2.