Handreiking Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

Deze handreiking is bedoeld als een groeidocument en er wordt ingegaan op actuele onderwerpen die op dit moment spelen. De AVG biedt meer ruimte dan vaak wordt gedacht als het gaat om integraal samenwerken en de hiervoor benodigde gegevensverwerkingen.

Afbeelding van de Handreiking Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

Het huidige stelsel rondom gezinsproblematiek is complex en knelt. Er zijn veel verschillende organisaties betrokken met elk hun eigen taken en bevoegdheden, wat kan leiden tot een afstand tussen hulpverlening en gezin. Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is gericht op cultuurverandering en structuuraanpassingen die ruimte bieden voor een nieuwe manier van werken, waarbij er meer samenhangende hulp en steun wordt geboden voor het hele gezin.

In opdracht van de Ministeries J&V, VWS en de VNG zijn er 11 proeftuinen bezig met het beproeven van het Toekomstscenario. Echter, het beproeven van een nieuwe werkwijze kan leiden tot onduidelijkheid over welke kaders van toepassing zijn en of deze AVG-proof zijn. Daarom is er nu een handreiking beschikbaar die ondersteuning biedt bij het beproeven van het Toekomstscenario. In de handreiking worden de belangrijkste kaders en bouwstenen aangereikt om ‘AVG-proof’ samen te werken.

Met deze handreiking kunnen professionals en organisaties met meer comfort de nieuwe werkwijze beproeven en samenwerken aan een integrale aanpak van gezinsproblematiek. Download de handreiking en draag bij aan een lerende cultuur tussen gezinnen en professionals, tussen professionals onderling, tussen professionals en hun organisatie en tussen organisaties onderling en het stelsel. Want alleen een integrale aanpak kan het verschil maken voor gezinnen en huishoudens!