Voortgangsbrief Jeugd

Ter voorbereiding op het Wetgevingsoverleg Jeugd van 23 november 2020 informeren de minister en de staatssecretaris van VWS in deze brief over de actuele ontwikkelingen in het jeugddomein. Hiertoe zijn de vijfde voortgangsrapportage van het programma Zorg voor de Jeugd en de meest recente CBS-cijfers bijgevoegd. Zij gaan tevens in op hetverzoek van de Tweede Kamer om te reageren op een onderzoek van Jeugdzorg Nederland over de financiële positie van jeugdzorgorganisaties.