Bekijk de webinars over informele steun nu terug

Op 14 juni en 28 juni werden er webinars gepresenteerd over Informele Steun. Kon je er niet bij zijn of wil je de webinars nog een keer terugkijken?

Afbeelding webinar het belang van informele steun
Beeld: ©NVO

Webinar Informele steun: Het belang van informele steun in de jeugdhulp

Op 14 juni werd in dit webinar ingegaan op de redenen om informele steun in te zetten. Verschillende richtlijnen wijzen op de positieve effecten van informele steun en het verstreken van het netwerk.

Er wordt een globaal overzicht van vormen van informele steun gepresenteerd, en bij elke vorm werden voorbeelden genoemd. Een van de voorbeelden van informele steun wordt verder uitgelicht. Bij Samen Oplopen worden gezinnen of jongeren met complexe zorgen ondersteund door toegewijde vrijwilligers met begeleiding van een hulpverlener als coördinator. Het is daarmee een krachtige mix van informele en formele zorg.

Linda Otterman is initiatiefnemer, oprichter en directeur van stichting Samen Oplopen. Zij neemt ons mee in wat zij vanuit haar praktijk heeft ervaren in de samenwerking tussen informele en formele vormen van steun. Waar kunnen zij elkaar versterken? Waar moet je op letten?

Bekijk het webinar terug

afbeelding van webinar samen met het netwerk
Beeld: ©NVO

Webinar Informele steun: Samen met het netwerk optrekken: wat betekent dat voor professionals?

Uit signalen van jeugdigen en ouders blijkt dat professionals nog niet altijd de inzet van informele steunfiguren meenemen in hun werkwijze. Wat er nodig is om informele steun in te zetten, is allereerst een bewustwording omtrent de taakopvatting van de professional. In de webinar van 28 juni gingen we daarover met elkaar in gesprek.

Naast dat de professional als deskundige probleemoplosser optreedt, wordt hij ook een versterker van het informele netwerk. Dat kan voor de professional spanningsvelden en dilemma’s opleveren.

Te gast is Suzanne de Ruig. Zij is systeemtherapeut, opleider, ontwikkelaar en adviseur in het werken met JIM en coauteur van ‘Circulaire zorg’.

JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is een familielid, vriend of bekende van de jongere. De JIM is de vertrouwenspersoon voor de jongere, en in die rol treedt hij/ zij op als vertegenwoordiger richting de ouder(s) en professionals. Daarmee is de JIM niet alleen een steun en toeverlaat voor de jongere, maar ook een gesprekspartner voor professionals.

Suzanne vertelt vanuit haar jarenlange ervaring over hoe professionals samen kunnen werken met een zelfgekozen mentor en hoe ze kunnen omgaan met de spanningsvelden die daarbij kunnen optreden.

Bekijk het webinar terug