Leren van lokale kennis en ervaringen

Wil jij leren van initiatieven van specialistische ondersteuning in het voorveld? Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft een overzicht gemaakt van de centrale thema’s die relevant zijn voor initiatieven van jeugd-ggz ondersteuning in het voorveld. Ook zijn er acht varianten beschreven vanuit verschillende perspectieven en contexten. Lokale kennis en ervaringen uitwisselen wordt hierdoor makkelijker.

Vrouw laat een jongere een plakkertje zien, ze doen samen een oefening
Beeld: ©Zorg voor de Jeugd

De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven ontstaan om het jeugdstelsel efficiënter en effectiever te maken om zo de eigen kracht van jeugdigen en hun sociale omgeving te versterken. Initiatieven verschillen van elkaar, omdat contexten en invalshoeken van gemeenten soms anders zijn. Dit maakt ze moeilijk vergelijkbaar en niet automatisch toepasbaar in elke context. Het overzicht van de thema’s en de acht varianten maakt het mogelijk om kennis en ervaring te delen. Het streven is dat professionals in het veld, gemeenten en regio’s, verantwoordelijken en andere betrokkenen leerpunten uit het overzicht halen.