Reflectietool helpt het begrip 'eigen kracht' inhoud te geven

Wil je binnen je gemeente samen met professionals, samenwerkingspartners en inwoners in gesprek gaan over eigen kracht van kinderen en hun gezinnen? Dan kan deze reflectietool hierbij helpen.

Een wit kopje met de tekst Be Strong staat op een wit doekje met zwarte strepen. In het kopje zit koffie.

De tool, ontwikkeld door het Verwey-Jonker Instituut en TNO, helpt het begrip eigen kracht inhoud te geven en een gezamenlijke taal rondom dit begrip te ontwikkelen.

Met de Quick Scan kan inzichtelijk worden gemaakt waar in gemeenten (on)duidelijkheden zijn ten aanzien van het begrip ‘eigen kracht’.

Hoe weet en meet je of de ondersteuning en hulp aan jeugdigen en ouders daadwerkelijk uitgaat van het versterken van hun ‘eigen kracht’? Hoe meet en weet je wat de resultaten zijn? Met andere woorden: hoe monitor je dit?

Met deze reflectietool kunnen gemeenten binnen de gemeente en daarbuiten, samen met professionals, samenwerkingspartners en inwoners, het gesprek aangaan over ‘eigen kracht’.

De tool is ontwikkeld in een implementatieproject dat is opgezet in samenwerking met 13 projectleiders van ZonMw-projecten op het gebied van eigen kracht.

Naast deze reflectietool is in een ander implementatieproject een gesprekswaaier voor professionals ontwikkeld. 

Meer over dit project op ZonMw.