Vier nieuwe handreikingen cliëntondersteuning

De huidige coronamaatregelen leiden mogelijk tot een nieuwe groep inwoners die gebaat zou zijn bij cliëntondersteuning. Ook kunnen inwoners door de coronamaatregelen ander type vragen hebben. Om gemeenten te helpen de geschikte cliëntondersteuning te bieden voor alle inwoners, heeft Movisie deze vier nieuwe handreikingen ontwikkeld.

We zien een persoon met opgestoken haar van achteren die praat met iemand met blond haar
Beeld: ©Zorg voor de Jeugd
 • Hoe organiseer en versterk je cliëntondersteuning in je gemeente?
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning: Hoe betrek je inwoners?
 • Het samenspel tussen formele en informele cliëntondersteuning (inclusief reflectietool)
 • Wat valt onder onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe bied je het levensbreed aan? (inclusief gesprekstool)

Hoe organiseer en versterk je cliëntondersteuning in je gemeente?

Deze handreiking beschrijft vijf stappen in het proces die de doorontwikkeling van cliëntondersteuning ondersteunen. Elke stap bevat tips en goede voorbeelden uit de praktijk.

De vijf stappen:

 1.  Wie neemt het initiatief?
 2.  Het formeren van een kerngroep en partners
 3.  Zicht op de huidige situatie krijgen
 4.  Ambities omzetten in concrete plannen
 5.  Aan de slag! Het uitvoeren van concrete projectplannen

Onafhankelijke cliëntondersteuning: Hoe betrek je inwoners?

(Onafhankelijke) cliëntondersteuning is voor gemeenten en samenwerkingspartners een middel om het stelsel van zorg en welzijn te verbeteren: om het persoonsgerichter, betrouwbaarder en toegankelijker in te richten.

In deze handreiking staan twee vragen centraal:

 • Waarom is het belangrijk om het perspectief van inwoners en cliënten te betrekken bij de doorontwikkeling van cliëntondersteuning?
 • Hoe betrek je inwoners en cliënten bij dat proces?

Het samenspel tussen formele en informele cliëntondersteuning (inclusief reflectietool)

Deze handreiking geeft informatie en inzicht in de belangrijkste aandachtspunten en dilemma’s in het samenspel tussen verschillende cliëntondersteuners. In deze handreiking zit ook de reflectietool inzet informele cliëntondersteuners.

Wat valt onder onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe bied je het levensbreed aan?

Binnen het Koploperproject Cliëntondersteuning blijken gemeenten met levensbreedheid en afbakening te worstelen. Deze handreiking inclusief gesprekstool is geschreven om hun inzichten en ervaringen te bundelen en om andere gemeenten handvatten te bieden om met dit vraagstuk aan de slag gaan.